22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Overleverer «Opplevelseskortet». F.v. Per Kristian Borge, Laila Kvale Støstad, Tore Hoen, Merete Tandberg Bakke og Lise Sofie Andersen.

«Opplevelseskortene» er klare til utdeling

Fredag overleverte Kiwanis i Øvre Eiker de første 35 «Opplevelseskortene» som skal komme barn og familier med dårlig råd til gode, til Familiesenteret. Mandag starer de arbeidet med å finne ut hvem som skal få den.
Annonse

Langt fra alle i Øvre Eiker har råd til å delta på ulike aktiviteter, reise til Drammensbadet eller kjøpe seg gatekjøkkenmat en gang i blant. Derfor har Kiwanis i Øvre Eiker lansert et eget Opplevelseskort som i førte omgang gir 35 barn mellom to og 16 år med ledsager adgang til 12 ulike tilbud uten at det skal koste dem særlig mye.

Regningen for aktivitetene er et Kiwanis som tar i samarbeid med kommunen og lokale sponsorer. Til sammen dreier det seg om verdier for vel 300.000 kroner.

Annonse

Fredag kunne representanter for klubben overlevere de første 35 kortene til Familiesenteret i Hokksund. Det blir deres oppgave å fordele kortene til dem som trenger det mest. Og de har dessverre mer enn nok av kandidater som kunne trenge en oppløfting i hverdagen.

Laila Kvale Støstad, som skal ta seg av det praktiske arbeidet med kortene, anslår at de har vel 350 barn som lever i familier med varig lave inntekter. De kan derfor ikke delta på det som regnes som normalt for dagens barn og ung.

Ideen til dette «Opplevelseskortet» har Kiwanis hentet fra Svelvik. De har hatt dette tilbudet i hele 11 år. Men det er store kostnader forbundet med dette, og klubben trenger at lokalt næringsliv stiller opp som sponsorer. Det er ikke nødvendigvis mye penger for hvert enkelt tilbud eller aktivitet, men for dem det gjelder og som har dårlig råd, betyr tilbudet mye.

Det er totalt 12 steder dette kortet kan brukes i første omgang. Seks av dem er lokalt i Øvre Eiker, ett i Mjøndalen og resten i Drammen. De regner med at billetter til Drammensbadet inkludert buss, blir populært.

Det er en del ting brukerne av kortet må huske på og Familiesenteret vil gi all praktisk informasjon til dem som får kortet. Det har også vært en stor jobb å få dette tilbudet på plass, og ansvarlig for jobben i Kiwanis, Tore Hoen, er ikke så sikker på at han hadde startet dette prosjektet hvis han hadde visst hvor mye arbeid det faktisk var.

Del:
Annonse