23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mødre er best på høytlesning for barna, viser en undersøkelse for Adlibris.

Mødre leser oftere for barna sine enn fedrene

En undersøkelse om lesevaner viser at norske mødre leser oftere for sine barn enn fedrene. Parallelt med at nylige PISA-resultater avdekket rekordsvake leseferdigheter blant norsk ungdom, skylder nordmenn på tidsklemma som den viktigste årsaken til sviktende høytlesning.
Annonse

En Kantar SIFO-undersøkelse, gjennomført av nettbokhandelen Adlibris, gir et dypere innblikk i foreldres lesevaner for barn. I undersøkelsen oppgir over halvparten av norske mødre at de leser mest på hjemmebane, mens under én av fire fedre gjør det samme.

– Det er mammaene som er best på hjemmebane til å lese høyt for barna sine. I en tid der skjermtid dominerer lesetid for mange barn, er det oppløftende å se at såpass mange foreldre fortsatt prioriterer den viktige og tradisjonelle høytlesningen, sier Taru Raita i Adlibris.

Annonse

Undersøkelsen viser også at foreldrene har ulik motivasjon til å lese for barna sine.

– Flere mødre enn fedre trekker fram et bedre ordforråd og fantasi som de viktigste motivasjonsfaktorene til høytlesningen. I tillegg ser vi også at mødrene vektlegger mer egentid med barnet som en viktig årsak til lesestunden, sier Raita.

Parallelt viser tall fra PISA at norske tiendeklassinger scorer rekordlavt på leseferdigheter. Tidsklemma trekkes fram det største hindret for mer høytlesning i Adlibris sin undersøkelse.

– Tidlig høytlesning for barn legger det viktige grunnlaget for deres fremtidige leseferdigheter og -glede. Om det er vanskelig å få høytlesningen inn som en del av rutinene, så viser forskning at barnets leseferdigheter utvikles også med korte lesestunder. Det er viktig å huske på i en travel hverdag, avslutter Raita.

Pappaer leser også for barna og mener det er viktig at de også deltar i denne rollen.

Resultatene i korthet:
• 52 prosent av norske kvinner mener at de selv leser mest for sine barn, sammenlignet med 24 prosent av mennene.

• 43 prosent av kvinner synes det er veldig viktig å være et leseforbilde for sine barn, sammenlignet med 24 prosent menn.

• Mer enn 9 av 10 norske foreldre synes det er viktig at barna leser jevnlig.

• 9 av 10 norske foreldre mener at høytlesningen skal deles likt mellom foreldrene.

• 1 av 4 norske foreldre oppgir tidsklemma som den største hindringen for mer høytlesning.

• For mødrene er det mer tid med barna(64 %), å gi barna et bedre ordforråd(64 %) og at barna liker/ønsker det(63 %) den viktigste motivasjonen bak høytlesningen.

Faktaboks: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21.-27. april på vegne av nettbokhandelen Adlibris. Totalt 1.500 intervjuer er gjennomført med norske, svenske og finske foreldre i alderen 18-79 år med barn mellom 1-12 år.

Del:
Annonse