20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør i Drammen, Trude Andresen, må fortsatt finne steder å spare selv om de fikk et overskudd på nesten 80 mill. i fjor. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Drammen: Netto driftsresultat på nærmere 80 mill. kroner

Drammen kommune fikk et netto driftsresultat i 2023 på 78,4 millioner kroner. Dette inkluderer 87 millioner kroner i statlige ekstrainntekter til tjenesteområdene for dekning av kostnader som kommer i år.
Annonse

Pengene er foreløpig satt på fond og tilføres tjenesteområdene når utgiftene kommer.

– Uten de ekstra inntektene hadde Drammen kommune hatt et negativt driftsresultat. Så fjorårets regnskapsresultat medfører ikke noen endringer i hvordan de økonomiske utsiktene ser ut for Drammen kommune fremover. Vi er fortsatt nødt til å gjennomføre omstillinger av de kommunale tjenestene, slik at kostnadsnivået reduseres, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Annonse

Skatteinntektene endte i 2023 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Men på grunn av noe bedre skatteinngang i landet som helhet, ble Drammen kommune kompensert med 18,7 millioner kroner i såkalt inntektsutjevning, som bidrar til et jevnere inntektsnivå mellom landets kommuner.

Inntektstilskuddet ble også 11,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, så samlet sett hadde kommunen sentrale inntekter som lå drøye 25 millioner kroner over budsjettet, skriver kommunen i en pressemelding.

Del:
Annonse