24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det nærmer seg tiden da ny asfalt skal legges på fylkesveiene våre, men ikke i Eiker-bygdene. (Fotograf: Marte Beck)

Ikke én meter fylkesvei i Eiker-bygdene får ny asfalt i år

I dag sendte Buskerud fylkeskommune ut listen over hvilke fylkesveier som får nytt asfaltdekke i løpet av våren og sommeren. Men det blir ikke én eneste meter nylagt vei i Øvre Eiker eller tidligere Nedre Eiker dette året.
Annonse

Om det blir asfaltering på deler av E134 eller på Rv. 350 er derimot ikke uttalt ennå. Det er det Statens vegvesen som står for og de pleier å komme med en liste i løpet av tidlig vår.

– Fylkesveiene våre binder sammen by og bygd. Vi jobber hele tiden for å gjøre dem bedre og tryggere, slik at de som ferdes på veiene våre skal komme trygt frem. Nettopp derfor er ny asfalt viktig for trafikksikkerheten, sier Christopher Amundsen Wand (innfeldt) (H), leder av hovedutvalget for samferdsel i en pressemelding.

Annonse

– Som trafikanter tenker vi kanskje ikke over om veien en god, men vi legger veldig godt merke til om vi kjører på en vei som er dårlig og trenger vedlikehold. Veivedlikehold er viktig. I Buskerud har vi et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene våre, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

I løpet av 2024 skal Buskerud fylkeskommune legge ut totalt 39.778 tonn asfalt på 50,9 kilometer fylkesvei. Arbeidene starter opp i midten mai, og varer til oktober.

I midtre og øvre del av Buskerud skal de legge 23.958 tonn asfalt på 30,8 kilometer fylkesvei. I nedre del av Buskerud skal de legge 15.820 tonn asfalt på 20,1 kilometer fylkesvei. Men som vi ser av oversikten – ikke en eneste meter kommer i Eiker-bygdene.

Disse strekningene i Nedre Buskerud får asfalt

FylkesveinummerStedLengde i meter
283Bragenestunnellen – X Rosenktrantzgata3.336
283Rkj. Bragenestunnelen/Rosenktrantzgata94
284X Rosenktrantzgata – Per Sivles Gate210
284Bragenestunnellen – X Vårveien2.000
285X Vinjes Gate – Rkj. Bragenestunnellen149
2704Meieribakken – Kyllerud1.405
2708Rkj. Kyllerud57
Fure – Vikersund4.915
Asdøl – Kvisla3.502
Engene – Risenga2.511
Stormoen – Langum1.890
Sum meter20.069

Vis hensyn
Arbeid på og langs vei medfører at entreprenøren må sette ned fartsgrensen, og av og til stoppe trafikken. Dessverre opplever de ofte trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer eller ikke overholder fartsgrensene. De ber deg som bilist om å være tålmodige, respektere fartsgrensen, og ta hensyn til de som arbeider langs veiene våre, slik at alle kommer seg trygt hjem.

Værforbehold
Fylkeskommunen tar forbehold om at arbeidene kan bli utsatt på grunn av mye nedbør.

Nattarbeid
Asfaltering, og særlig fresing av asfalt, er støyende arbeider. På enkelte strekninger må de, grunn av mye trafikk på dagtid, gjøre dette på natten. Fylkeskommunen beklager ulempen arbeidet medfører for trafikantene og ikke minst de som bor i området, men de ber om forståelse for at arbeidet må gjøres.

Del:
Annonse