18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren i Oslo og Viken endrer navn, men organiseringen blir den samme med blant annet kontor i Drammen. (Foto: Google)

Beholder struktur – endrer navn på Statsforvalteren

Regjeringen har i dag gjort det kjent at de beholder dagens struktur på Statsforvalterembetet etter fylkesoppløsningene ved nyttår. Men for Oslo og Viken endres nå navnet til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
Annonse

Fra 1. januar 2024 gjenoppsto fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. I lys av dette har regjeringen vurdert om statsforvalterne i de samme fylkene også skal deles, eller om de skal beholde dagens struktur.

Statsforvalternes struktur har blitt evaluert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og rapporten har senere vært på offentlig høring.

Annonse

– Både evalueringen og høringsrunden viste at statsforvalterne har fått større og sterkere fagmiljøer og at de er styrket i sin rolle som rettssikkerhetsinstans, etter sammenslåingen. Dette har vi vektlagt tungt i beslutningen, sammen med kostnadene som en deling ville gitt. Nå tar vi vare på gevinstene sammenslåingen har gitt, samtidig som vi iverksetter flere tiltak for å sikre statsforvalternes arbeid, og deres nærhet og tilgjengelighet overfor kommunene, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Statsforvalteren i Oslo og Viken får nytt navn
Statsforvalteren i Oslo og Viken blir videreført som i dag, men får nytt navn: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

– Viken er ikke lenger et fylke eller et stedsnavn. Det som nå skal hete Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har lang erfaring med å dekke flere fylker. Embetet har i dag sterke fagmiljøer i Moss, Drammen og Oslo, sier Tung.

Synlige og tilgjengelige for kommunene
Statsforvalterne har en viktig veiledningsrolle overfor kommunene. Derfor ønsker Regjeringen at statsforvalterne skal bli mer synlige og tilgjengelige for kommunene, med faktisk tilstedeværelse, særlig i plansaker. Regjeringen vil derfor komme tilbake med tiltak som kan sikre dette etter en nærmere utredning.

Del:
Annonse