20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Busstilbudet i Buskerud blir dårligere ettersom fylket må spare penger etter oppløsningen av Viken. (Foto: Ilona Stelzl / Brakar)

Må redusere kollektivtilbudet i fylket etter Viken-exit

Den krevende økonomiske situasjonen som Buskerud fylkeskommune befinner seg i, rammer også kollektivtilbudet i fylket.
Annonse

Fylkeskommunen må som følge av vedtaket om nedleggelse av Viken, redusere aktiviteten med 250 millioner. Reduksjonen må tas i alle ledd av organisasjonen, noe som også innebærer kutt i kollektivtilbudet i fylket, melder de på sine nettsider.

– Et godt kollektivtilbud er viktig for innbyggerne våre, og derfor er det tungt å måtte kutte i dette tilbudet. Samtidig står vi nå i en svært krevende økonomisk situasjon, som gjør at vi må gjøre endringer i tjenestetilbudet vårt. Vi har ikke noe valg, vi har de rammene vi har, sier leder av hovedutvalget for samferdsel, Christopher Amundsen Wand (H).

Annonse

Det er kollektivselskapet Brakar, som på vegne av fylkeskommunen, har ansvaret for kollektivtransporten i fylket.

– Prosessen blir tøff, men vi må gjennomføre den på best mulig måte. Da er det viktig at vi har en tett og god dialog med kommunene, sier lederen av hovedutvalget.

Operatørene, de som står for selve busstransporten på vegne av Brakar, må varsles om endringer tre måneder i forkant.

Reduserte økonomiske rammer
Viken ble lagt ned av regjeringen med virkning fra 2024. I desember 2023 måtte fylkestinget i Buskerud vedta et årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 som tok hensyn til den krevende økonomiske situasjonen i nye Buskerud fylkeskommune.

Tjenestetilbudet i fylket må tilpasses de reduserte økonomiske rammene fra staten. Samferdsel er en av de store utgiftspostene i fylkeskommunen, og en av dem som må kutte mest. De reduserte økonomiske rammene vil bety færre avganger, høyere priser og større klimagassutslipp.

En stor del av kollektivbudsjettet går til lovpålagt skoleskyss. Dermed er det mye av budsjettmidlene som allerede er bundet opp.

I økonomiplanen står det at tilpasningen på kollektiv skal gjøres ved å redusere rutetilbudet. Dette gjelder fortrinnsvis ved reduserte sommerruter, helgetrafikk, ruter i distriktene og rutetilbud utenfor rushtrafikk. I tillegg skal Brakar også se på strukturendringer i rutetilbudet.

– Vi har ikke noe valg, vi har de rammene vi har, sier leder av hovedutvalget for samferdsel, Christopher Amundsen Wand (H). (Foto: Bente Espeseth)
Del:
Annonse