18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi må beskytte og veilede elevene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

Nye KI-råd til skolen: – Vi må beskytte og veilede elevene

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nye råd til skole-Norge om bruk av kunstig intelligens (KI).
Annonse

– KI setter hele utdanningssystemet under press. Det må vi forholde oss til, både ved å beskytte og veilede elevene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

Utdanningsdirektoratet har nå publisert ni KI-råd til skolesektoren.

Annonse

– Hensynet til elevenes alder og modenhet er helt avgjørende når skoler vurderer å bruke KI i undervisningen, sier Rosenkvist.

Skal oppdateres jevnlig
Rådene fra direktoratet omtaler blant annet hva elevene trenger å lære om KI, men også viktigheten av sikre løsninger, og at sektoren må prioritere kompetanse på området.

– Det er vanskelig å gi råd som fullt ut svarer ut behovet for å forstå og håndtere KI. Til det går utviklingen for raskt, og forskningen henger etter. Vi velger likevel å si det vi kan si nå, og oppdatere etter hvert som vi kan si mer, forklarer Rosenkvist.

Rådene omtaler også hvordan variasjon i opplæring og vurdering er viktig i møte med ulike chatbots.

– KI er allerede en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Da er det avgjørende at vi klarer å finne metoder i skolen som sikrer at elevene får vist kompetansen sin på en rettferdig og relevant måte, sier Rosenkvist.

Må prioritere KI-kompetanse
Utdanningsdirektoratet påpeker viktigheten av at sektor tar eierskap om tematikken og utvikler en kultur hvor de forholder seg til, og tester ut KI:

– I arbeid med KI oppstår det komplekse utfordringer som er vanskelig å møte alene. Da er det helt avgjørende at lærerne får reflektert sammen og at skoler og skoleeiere prioriterer å utvikle kompetanse om KI. Det behovet kommer vi ikke unna, sier Rosenkvist. 

Les rådene på udir.no.

Del:
Annonse