18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Næringskoordinator Hanne Holmelin oppfordrer så mange som mulig i næringslivet å bli med på dette seminaret.

POLITIET: Datasikkerhet må tas på alvor

Cyberkriminalitet handler ikke om hendelser, det er kriminelle handlinger. Trusselbildet er komplekst og omfanget er stort. Nå inviterer de til sikkerhetsseminal.
Annonse

– Det er lett å tro at dette ikke rammer min virksomhet, men alle virksomheter kan bli utsatt for cyberkriminalitet, sier Hanna Holmelin som er næringslivskoordinator i Sør-Øst politidistrikt.

Verktøyene og virkemidlene som rettes mot oss i det digitale rommet er i stadig utvikling. Konsekvensene av cyberkriminalitet kan bli store. En bedrift uten tilgang til kundelister, regnskap eller ordrer stopper fort opp. Sensitiv informasjon kan bli stjålet.

Annonse

Økt kunnskap om fenomener og farer, og hvordan virksomheter kan beskytte seg mot dem, er i søkelyset når Sør-Øst politidistrikt og Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer til halvdagsseminar for næringslivet i Buskerud, Vestfold og Telemark torsdag 7. mars.

Politiet er også bekymret for økende interesse fra utenlandske aktører, som enten kartlegger virksomheter, eller forsøker å tilegne seg teknologi eller komponenter som det er eksportrestriksjoner på.

Representanter fra politiet og Politiets sikkerhetstjeneste vil redegjøre for den nasjonale trusselvurderingen og fokusere på beredskap og krisehåndtering. Dessuten vil Økokrim presentere opprettelsen av nytt bedragerisenter.

Fra næringslivet vil representanter fra Bergene-Holm AS dele erfaringer med hvordan bedriften håndterte et dataangrep som kunne fått alvorlige konsekvenser hvis ikke angrepet var blitt håndtert på rett måte.

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding via nettsiden til Næringslivets sikkerhetsråd – NSR-org.no. Stedet for seminaret er Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold (Bakkenteigen), Raveien 215, 3184 Borre.

Del:
Annonse