18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Inntektssystemet må sikre bedre finansiering av ressurskrevende tjenester

MENINGER: Denne våren legger regjeringen frem forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Dette har vi store forventninger til, for særlig innen ressurskrevende tjenester må kommunene fremover sikres en bedre finansiering.
Annonse

Det var også mitt hovedbudskap til kommunal- og distriktsminister Erling Sande da han gjestet fylkesårsmøtet i Buskerud Senterparti. 

Vi i Øvre Eiker gjør det vi kan for å løse de oppgavene vi er satt til å løse av Stortinget. Samtidig har vi nå nådd ei grense. År etter år må vi snu stein på stein for å få pengene til å strekke til, og det blir bare vanskeligere. Særlig er det ressurskrevende tjenester som spiser mer og mer av kaka.

Annonse

Øvre Eiker er en vekstkommune med nesten 21.000 innbyggere. Barne- og ungdomstallene er svakt stigende i motsetning til mange andre kommuner, og tallet på eldre går rett opp. Prognoser viser at helse i Øvre Eiker bør øke med 80 prosent frem til 2040. Vi prøver hele tiden å jobbe smartere og mer effektiv, men det går ei grense. Til slutt vil det gå ut over kvaliteten på tjenestene vi yter.

For å ta noen fakta:

Barnevern
I 2019 brukte vi 42 millioner. I 2024 viser de foreløpige beregningene at vi vil bruke 80,5 millioner. Mye av økningen er dyre plasseringer som vil vare i mange år.

Brukerstyrt personlig assistanse – BPA
I 2019 brukte vi 21 millioner, mens vi i 2024 foreløpig er beregnet til 61 millioner. Av dette går 18,5 millioner til BPA-brukere over 67 år, uten refusjon fra staten. Total refusjon fra staten er på 11 millioner kroner av totalt 61 millioner.

Ressurskrevende brukere utenom BPA
I 2019 brukte vi 83,5 millioner og i 2023 118,5 millioner. Total refusjon 51 millioner. Disse to sistnevnte tjenestene gjelder 50 personer i Øvre Eiker.

Kommunes budsjett er på totalt 1,5 milliarder. Av dette bruker vi 665 millioner på oppvekst og 648 millioner på helse. De to postene utgjør 87 prosent av totalbudsjettet.

Barnevernet har til tross for stor omstilling, innsats og flere verktøy i kassa, fått økte kostnader på 95 prosent på fem år, hovedsakelig grunnet dyre langvarige plasseringer. Dette utgjør totalt 12 prosent av oppvekstbudsjettet.

BPA og ressurskrevende brukere har totalt de siste fem årene økt med 76,5 prosent.

For 2024 utgjør disse ressurskrevende tjenestene 20 prosent av hele Øvre Eiker sitt helsebudsjett. Dette er viktige og riktige tjenester til de det gjelder, men med de midlene vi har til rådighet, strekker ikke dette til lenger for å kunne gi forsvarlige og gode tjenester for innbyggerne i Øvre Eiker.

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder Senterpartiet

Del:
Annonse