18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) er bekymret for den økonomiske situasjonen de er havnet i. (Foto: Morten Brakestad)

Fylkeskommunen varsler om dramatisk økonomisk situasjon

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen har sendt brev til kommunal- og distriktsdepartementet om den svært krevende økonomiske situasjonen Buskerud fylkeskommune befinner seg i etter oppdelingen av Viken fylkeskommune.
Annonse

Buskerud fylkeskommune må de nærmeste årene redusere aktiviteten, som følge av utfasing av engangsmidler, reduserte inntekter og for få et forsvarlig driftsresultat. Det totale omstillingsbehovet er beregnet til 250 millioner kroner og økende til 300 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Det er Buskerud fylkeskommune som skriver dette på sine nettsider.

Annonse

En dramatisk situasjon
– Jeg pleier ikke å bruke ordet «dramatisk», men jeg vil bruke et såpass sterkt ord om situasjonen vi befinner oss i nå, sier Opdal Hansen.

Fylkeskommunen er i gang med en omfattende, økonomisk omstillingsprosess på grunn av den økonomiske situasjonen.

– Resultatet vil være betydelig redusert aktivitet i fylkeskommunen, noe som igjen dessverre vil gå ut over innbyggerne våre, sier fylkesordføreren.

Hansen skriver i brevet at den krevende økonomiske situasjonen Buskerud nå befinner seg i ble varslet i en administrativ rapport om konsekvenser ved fylkesdelingen. Rapporten ble laget av Viken fylkeskommune.

Kan bli den mest utviklingsorienterte fylkeskommunen i Norge
I brevet til departementet peker Opdal Hansen på at Buskerud er et Norge i miniatyr, en region det skal være godt å leve, bo og jobbe i, og at Buskerud fylkeskommune «har alt som skal til for å bli den mest utviklingsorienterte fylkeskommunen i Norge.»

Fylket har 18 kommuner som ønsker en god start for Buskerudregionen, og ikke minst særs dyktige ansatte, ledere og tillitsvalgte med vilje og evne til å stake ut en ny fremtid sammen.

–Samtidig må vi som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen fylkeskommunen står overfor, prioritere hardt innenfor begrensede økonomiske ressurser, og velge ut de viktigste samfunnsoppdragene som vi har kraft til å bære, skriver Hansen.

I brevet inviteres kommunal- og distriktsministeren på besøk til Buskerud for å høre mer om den økonomiske situasjonen og erfaringene med å bygge nytt fylke.

Del:
Annonse