18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statskog plantet om lag 1,7 millioner skogplanter i 2023 – et år med økt avvirkning. (Fotos: Statskog)

Økt tømmeravvirkning og nyplanting av skog

Statskog økte avvirkningen av tømmer med om lag 26.000 kubikkmeter i 2023. Antall nyplantinger økte med 50.000 til 1,7 millioner trær.
Annonse

Statsforetaket avvirker langt mindre enn den totale tilveksten i den produktive skogen. De senere årene er likevel avvirkningsnivået redusert planmessig på grunn av en midlertidig periode med mindre hogstmoden skog.

Statskog avvirket 276.000 kubikkmeter tømmer i 2023. Dette er en økning på 26.000 kubikkmeter fra 2022. Selskapet forventer et stabilt avvirkningsnivå de nærmeste årene.

Annonse

Statskog arbeider systematisk med å reetablere ny skog etter hogst. Antallet nyplantinger økte med 50.000 fra forrige år og endte på om lag 1,7 millioner trær i 2023.

Det ble hugget 26.000 kubikkmeter mer skog enn året før i 2023.
Del:
Annonse