22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stor granbarkbille kan bore seg inn i barken på grantrær og lage gangsystemer. Dette svekker trærne, og kan føre til at de tørker ut og dør. (Foto: NIBIO)

Stor fare for barkbilleangrep på skogen i sommer

Lokalt i Buskerud, Akershus og Østfold har det vært angrep av stor granbarkbille i årene etter tørkesommeren 2018. I år kan det være ekstra viktig at skogeierne er føre var, og å følge godt med før varmen kommer for fullt.
Annonse

Det er foreløpig for tidlig å si hvor stort årets billeangrep vil bli. Dette vil avhenge av været og hvor tørr sommeren kommer til å bli. Men at det er mange barkbiller der ute som er klare til å angripe nye grantrær så fort det varme været kommer – det er sikkert.

Dette kommer fram av skadeovervåkingen som NIBIO og Landbruksdirektoratet gjør hvert år. Både tørkestress og stormskader på skog har ført til en oppblomstring av barkbiller flere steder på Østlandet.

Annonse

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som melder dette på sine nettsider.

Statsforvalteren anbefaler at skogeiere er ute i god tid og følger med på skogen sin for å sikre verdier. Billene angriper ofte trær i nærheten av skog som allerede er skadd eller svekket.

Det er viktig å være klar over at når trærne allerede er angrepet, slik at boremel er synlig ved stammen, så kan det være for sent å redde tømmerverdien til dette treet. Da er det trærne rundt som står i fare for å bli angrepet.

Hvis en skogeier har frisk, hogstmoden granskog nær billedrept skog fra i fjor, bør hogst skje senest i juni. Ellers er det risiko for at tømmeret går fra skurtømmer-kvalitet til tørrgran (bioenergi) utover sommeren.

Del:
Annonse