18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Grete Aasen (82) ble overtalt til å investere 100.000 kroner i et skotsk selskap gjennom en Hokksund-mann. Nå må hun trolig se pengene som tapt.

Grete Aasen investerte 100.000 – ble lovet det doble i avkastning

82 år gamle Grete Aasen fra Hokksund investerte i mars 2020 100.000 kroner i det skotske selskapet CessCon Decom Decommissioning Services med Hokksund-mannen Frank A. Bråten som en av topplederne. Grete ble forespeilet en god avkastning på pengene i løpet av tre år. Nå fire år etter har hun ikke fått tilbake så mye som ei krone og heller ikke fått noen forklaring på hvorfor. Frank A. Bråten ønsker ikke å kommentere saken.
Annonse

2. mars – fire år etter at hun skrev under på investeringsavtalen med selskapet, gikk Grete Aasen ut på egen facebookside og advarte sine venner og andre om det hun kalte grovt bedrageri. Hun advarte om å ikke låne Frank Bråten penger og fortalte om bakgrunnen for hvorfor hun følte seg lurt av Hokksund-mannen hun har kjent i en årrekke.

I avtalen, som ble underskrevet av begge parter, heter det at kapitalinvesteringsperioden er på tre år, men at kapitalen kan tilbakebetales før den tid. Ifølge dokumentet gjennomførte CessCon Decom en runde med ekstern finansiering for å skaffe nok kapital til å kjøpe utstyr til virksomheten – blant annet en lekter.

Annonse

I dokumentet er det avtalt at det skal betales tilbake 200.000 kroner på slutten av investeringsperioden – altså tre år etter innvesteringen skjedde. Og det var nettopp en «garantert» avkastning på 100.000 kroner som fristet pensjonisten fra Hokksund til å investere.

Ble aldri advart
– Jeg har kjent Frank i mange år og han bor ikke langt unna meg. Jeg ble forsikret om at dette var en sikker investering og at mange andre hadde investert langt mer enn de 100.000 kronene jeg hadde råd til, sier Grete Aasen til Eikernytt.no.

Noen advarsel om at investeringen kunne slå feil eller at det kunne oppstå komplikasjoner, fikk hun aldri.

Aasen understreker at hun er en helt vanlig pensjonist, men med ansvaret for sønnen Per (64) som er psykisk utviklingshemmet og uten språk. Han bor i samme hus som Grete, men i en egen seksjon og er sterkt knyttet til Grete og onkelen som bor i nabohuset.

Etter at det hadde gått tre år siden investeringen ble gjort, har hun forsøkt å få tak i Frank A. Bråten for å få en forklaring på hvorfor hun ikke hadde fått verken informasjon om selskapet eller de pengene som var forespeilet henne. Men det skulle vise seg å være vanskelig å få tak i mannen.

Først da Grete tok kontakt med mannens kone, fikk hun endelig en telefon fra Bråten, men den var ifølge henne langt fra hyggelig og førte ikke noe steds hen.

– Forklaringen jeg fikk på telefon var at det dreide seg om en rettsak der et selskap skyldte det skotske firmaet flere millioner. Ellers en veldig dårlig tone i samtalen, sier hun til Eikernytt.no.

Anmeldt til politiet
– Jeg synes det er vondt at Frank aldri har gitt meg informasjon eller kontaktet meg på noen måte for å forklare hvorfor jeg ikke får igjen pengene mine. Vi har tross alt kjent hverandre i mange år.

På denne bakgrunnen gikk hun til anmeldelse av Hokksund-mannen 23. juli i fjor for grovt bedrageri. Her forklarer hun hendelsesforløpet og hva pengene skulle brukes til og at hun var bekymret for ikke å se noe til pengene før hun måtte forlate denne verden.

Politiet henla i første omgang saken med begrunnelse om at det ikke var rimelig grunnlag for å undersøke om det forelå et straffbart forhold etter straffeprosessloven. Samme dag – 9. august i fjor – sender Grete Aasen klage på denne avgjørelsen og kommer med noen tilleggsopplysninger om kontakten hun etter hvert fikk med Frank A. Bråten.

Frank Braaten fra Hokksund er ifølge Linkedin, Group Projects & Operations Director i CessCon. Han ønsker ikke å uttale seg om saken til Eikernytt.no til tross for flere oppfordringer.
(Foto: Linkedin)

Heller ikke denne klagen førte fram med samme begrunnelse, men saken ble etter dette sendt over til statsadvokatembetet i Vestfold, Telemark og Buskerud. De beordret ytterligere etterforskning i saken av seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet, noe Grete Aasen ble underrettet om i et brev av 22. september.

5. februar i år fikk så Grete Aasen en mail fra denne seksjonen etter å ha purret opp hva som skjedde med saken. Hun fikk da beskjed om at den var under etterforskning og at de forberedte avhør av den anmeldte mannen.

Så kom det et nytt brev fra politiet datert 22. februar. Her ble hun orientert om at saken var henlagt på grunn av «bevisets stilling». Politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang, mente de ikke hadde nok beviser til en fellelse for grovt bedrageri slik straffeprosessloven forlanger.

Politiet har heller ikke funnet flere anmeldelser mot verken Bråten eller selskapet.

Den siste henleggelsen er også påklaget fra Grete Aasen. Her spør hun hva politiet faktisk har gjort av etterforskning i tillegg til å kommen med noen betraktninger om Bråtens eiendeler og boforhold, som vi ikke skal gå nærmere inn på.

12. mars ble det sendt et nytt avslag – denne gang på den siste klagen. Politiet finner ikke å kunne bevise at det strafferettslig er gjort noe ulovlig og at saken nå har fått et endelig avslag. Det betyr at neste skritt må være sivilrettslig med de kostnader det vil medføre.

Ble anmeldt etter Facebook-innlegg
– Jeg regner med at han anmelder meg etter Facebook-innlegget mitt, men det får så være, sa Grete Aasen da Eikernytt.no besøkte henne for noen dager siden.

Og det fikk hun rett i, for ikke lenge etter kom det brev fra politiet om at hun var anmeldt, men at saken var henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

Vil ikke kommentere saken
Eikernytt.no har forsøkt å få kontakt med Frank A. Bråten via SMS, Messenger og gjennom familie. Han svarer ikke på våre henvendelser. Men gjennom familien får vi beskjed om at han ikke ønsker å lese spørsmålene våre eller kommentere denne saken. Tilbudet om å komme med tilsvar står fortsatt ved lag fra avisas side.

Fakta:
Dette skriver selskapet på sine nettsider:

CessCon Decom tilbyr tilpassede, kostnadseffektive og miljøvennlige dekommisjoneringstjenester til våre kunder.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester gjennom hele livssyklusen for dekommisjonering, fra innledende studier og undersøkelser, til fjerning av offshore eiendeler og demontering og resirkulering på land, med et hovedfokusområde for prosjektspesifikke og skreddersydde løsninger for nedbygging og rengjøring.

Fra våre baser i Livingston, The Energy Park Fife Decommissioning Facility, Methil, The Port of Aberdeen, UK og Pulau Muara Besar i Brunei, tilbyr vi dekommisjoneringstjenester til land- og offshore olje- og gassindustrien, farmasøytisk og kjemisk industri. Vi samarbeider med alle store olje- og gassoperatører, tungløft-, transport- og ingeniørdesignentreprenører for å kunne tilby de mest effektive løsningene for våre kunder.

Ønsker kontakt med andre mulige investorer
Etter det Eikernytt.no kjenner til, skal det være flere som har investert i CessCon Decom Decommissioning Services. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med disse for å sjekke hvordan deres investering har gått. Ta kontakt på e-post: [email protected].

Kaianlegg for opphugging av ulike installasjoner der det blant annet skulle investeres i en lekter.
(Foto: Linkedin)
Del:
Annonse