20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Martine Rustand Bøhn.

Distriktet trenger også et kollektivtilbud

MENINGER: Det er mye snakk om at unge må flytte hjem til bygdene sine for å holde bygde-Norge i livet. Hvordan kan man forvente dette, når de allerede dårlige kollektivtilbudene svekkes enda mer?
Annonse

Kollektivtilbudet er essensielt for unge, i tillegg til at det er en viktig del av at miljøutslipp reduseres. I en pressemelding skriver Buskerud fylkeskommune at de må redusere aktiviteten med 250 millioner kroner. De forklarer at dette er i hele fylkeskommunen, og at det vil innebære kutt i kollektivtilbudet i fylket.

Torsdag 7. mars fikk kommunene fremlagt forslaget om kraftige kutt. Bare tre dager senere, på en søndag, satte fylkeskommunen frist. Dette er en alt for kort tidsramme. Vi ønsker at endringer i fylkes- og kommunestruktur bare skal skje i samråd med lokalbefolkningen. Når frister som dette blir satt fra høyere hold er ikke dette gjennomførbart i praksis.

Annonse

Det foreslås nedlegging på fem ruter og kutt i avganger på hele 11 ruter. For eksempel i Lier går det hardt utover bygdeungdommen, de mister viktige avganger på for eksempel rute 62 og 63. Disse linjene går i områder hvor det ikke er andre muligheter enn egne kjøretøy, som for eksempel bil, motorsykkel, traktor og ATV.

Hvordan skal de unge kunne komme seg inn i arbeidslivet, når de ikke har en mulighet til å komme seg dit? Selv om Lier ligger forholdsvis sentralt i forhold til mange andre bygder, betyr ikke det at de ikke trenger tilbud.

Kollektivtilbudet er, og skal være, et viktig bindeledd i samfunnet. Om fylkeskommunen ønsker at folk skal fortsette å bruke kollektivtransport, må de faktisk finansiere et tilbud. Det nytter ikke å legge opp til miljøvennlige reiser med bussen, når den ikke går gjennom bygda.

Å fjerne busstilbud vil være det samme som å oppfordre til mer kjøring med private kjøretøy, man har rett og slett ikke mulighet til å parkere bilen. Det å avvikle viktige avganger resulterer i et ikke-eksisterende tilbud. Et par avganger utgjør en enorm forskjell. Ikke gjør bygda mindre attraktiv for oss unge som faktisk ønsker å bo der.

Buskerud Bygdeungdomslag krever
– At det skal være enklere og mer økonomisk å velge mer miljøvennlige alternativ på bygda.

– Kollektivtilbudet på bygda må bedres slik at bygdeungdom har samme mulighet til å reise miljøvennlig i hverdagen som andre unge.

– Endringer i fylkes- og kommunestruktur skal bare skje i samråd med lokalbefolkningen.

Martine Rustand Bøhn
Bygdepolitisk Nestleder
Buskerud Bygdeungdomslag

Del:
Annonse