24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Frivilligheten trenger full og regelstyrt momskompensasjon mener Frivillighet Norge. (Illustrasjon)

Forutsigbar momskompensasjon skyves på nok en gang

Igjen må frivillige organisasjoner vente på en forutsigbar momskompensasjon. Dette til tross for at flere partier har fremmet, og stemt for, forslag om regelstyring med effekt for statsbudsjettet for 2025. Ingen av disse fikk flertall i debatten i Stortinget i dag.
Annonse

I stedet blir alt som dreier seg om momskompensasjonsordningen lagt til en høring etter sommeren, slik regjeringen har lagt opp til.

Frivillighet Norges utgangspunkt er at det ikke er behov for noen høring om regelstyring, da regelstyring kun handler om å sikre en forutsigbar finansiering av ordningen.

Annonse

– Vi er bekymret for at en høring vil føre til at det ikke blir noe av regelstyring av momskompensasjonen nå. Resultatet av høringen og arbeidet med å implementere anbefalinger vil komme for sent for statsbudsjettet for 2025, og gjøre det vanskelig å få på plass regelstyring med denne regjeringen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Det kan virke som et forsøk på å trenere saken, og overlate spørsmålet til neste regjering og deres politiske vilje. Det er svært skuffende når regjeringen i Hurdalsplattformen i 2021 har et klart løfte om fullfinansiert og regelstyrt momskompensasjon.

En slik sentral økonomisk ordning for frivilligheten kan ikke være avhengig av hvilken sum som settes av i statsbudsjettet, og gjenstand for årlige forhandlinger, salderinger eller revideringer.

Fakta: Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

• Frivillige organisasjoner betaler 25 prosent merverdiavgift på varer og tjenester.

• I 2009 ble det innført en momskompensasjonsordning som skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.

• Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, nærmere bestemmelser fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet, og Lotterinemnda er klageorgan for ordningen.

• Frivillige organisasjoner som ønsker momskompensasjon, må søke om dette. For å søke må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret og være en demokratiske ikke-økonomiske forening, en tros- og livssynsorganisasjoner eller en stiftelse.

• De siste tre årene har regjeringen gitt frivilligheten full momskompensasjon.

• Frivillighet Norge mener at dagens ordning fører til en økonomisk usikkerhet for organisasjonene når de gjør sine innkjøp og vurderinger i løpet av året, i og med at dagens ordning verken garanterer organisasjonene at de får momsen dekket eller gir en forutsigbarhet i hvor mye penger de kan bruke fra år til år.

• I 2021 lovet regjeringen full momskompensasjon gjennom Hurdalsplattformen og at ordningen skal bli regelstyrt, noe som betyr at organisasjonene er sikret at de får kompensert for momsen de har betalt, men det er ennå ikke vedtatt.

• SV fremmet et forslag om regelstyrt momskompensasjon innen 2025, men det ble ikke flertall for dette på Stortinget 19. mars.

Del:
Annonse