18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen kom med sjekken på 250.000 kroner til Frivillighetssentralen ved Anette Solbakken og Tormod Brenden. (Foto: Kjetil Kleveland)

Frivilligsentraler skal bidra til å redde kommuneøkonomien

- Øvre Eiker kommune heier på Vestfossen frivilligsentral, og jeg er overbevist om vi trenger flere frivilligsentraler for å møte framtidas utfordringer, sier ordfører Adrian Tollefsen (H).
Annonse

Denne uken overrakk han 250.000 kroner til oppstart og utvikling av den nye frivilligsentralen i Vestfossen.

Til tross for alarm om kommuneøkonomien i Øvre Eiker, velger kommunestyret å bruke nye midler for å bidra til å opprette en ny frivilligsentral i Vestfossen.

Annonse

– Nettopp fordi vi trenger omstilling er det riktig å bruke penger på frivilligsentraler. Vi blir stadig flere eldre, behovet for helsetjenester vokser, det blir stadig vanskeligere å rekruttere fagfolk til helsetjenestene og kommuneøkonomien blir stadig trangere, sier Tollefsen og fortsetter:

– For å løse dette trenger vi mer frivillighet og flere varme hender. Derfor mener jeg og kommunestyret at det er riktig å bruke penger på dette til tross for at kommuneøkonomien er trang. Å investere i frivilligsentraler er å investere i morgendagens frivillighet. Uten frivilligheten tror jeg ikke at disse samfunnsutfordringene lar seg løse, sier ordfører Adrian Tollefsen.

Ildsjelene som står bak den nye frivilligsentralen på Vestfossen, kunne ikke vært mer enige.

– Vi deler ordførerens virkelighetsbeskrivelse, og vi er stolte av å kunne være en del av løsningen på framtidas utfordringer. For å skape gode lokalsamfunn og gode velferdstjenester, trenger vi et sterkere samarbeid mellom frivillighet, kultur og helse. Jeg tror ikke noen andre kommuner er bedre rustet for å få til et slikt samarbeid enn sammen-skaper-vi-kommunen Øvre Eiker, sier Anette Solbakken, daglig leder for Vestfossen frivilligsentral.

Takket være tilskuddet fra Øvre Eiker kommune, kan den nye frivilligsentralen åpne dørene allerede i år.

– Vi hadde ikke kommet i gang uten dette tilskuddet, og er svært takknemlig for at et enstemmig kommunestyre ble med på spleiselaget. En frivilligsentral koster ca. én million i året hvorav staten finansierer halvparten mens resten må finansieres med lokale midler, sier Solbakken.

Det kommunale tilskuddet gjelder imidlertid kun for 2024. Ordføreren er likevel ikke bekymret for den framtidige finansieringen.

– Kommunestyret ønsker flere frivilligsentraler, og vi har bedt kommunedirektøren om å foreslå en finansieringsordning som gjør at vi også i framtiden kan gi driftstilskudd til Vestfossen frivilligsentral og andre nye frivilligsentraler i kommunen. Øvre Eiker er en grendekommune og dersom grendene og grendeutvalgene selv ønsker det, kan det kanskje være naturlig med en frivilligsentral i hver grend, sier Tollefsen i en pressemelding.

Del:
Annonse