23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Byggebransjen er hardt rammet og ledigheten har økt med 31 prosent på ett år. (Illustrasjon)

Nedgang i ledigheten i Drammen – men øker i Øvre Eiker

I mars var 5.113 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. I Drammen gikk ledigheten noe ned, mens den økte i Øvre Eiker.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå 224 helt ledige, noe som er en økning på 15 i forhold til månedsskiftet. Det er også 32 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 87 personer som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

I Drammen gikk ledigheten derimot med så langt i mars med 35 personer. Men det er fortsatt 198 flere ledige nå i Drammen enn for ett år siden. Kommunen har dessuten 310 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 3.144 personer registrert som helt ledige i mars. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på to prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.902 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mars i fjor, er nå 516 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 644 personer (+20 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1.211 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 108 personer (+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Vi ser en økning helt ledige innen bygg og anlegg i Buskerud, med 31 prosent sammenlignet med mars i fjor. Ungdomsledigheten i Buskerud har også økt med 27 prosent her det siste året, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Nav registrerte 1.539 nye ledige stillinger i Buskerud i mars. Det er ni prosent færre stillinger enn på samme tid året før. 426 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 195 er innen butikk- og salgsarbeid og 153 er innen undervisning.

Del:
Annonse