23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Foto: Pexels)

Ulikt om lover og regulering på kryptovaluta i Norge som du bør være obs på

Her i Norge, som i mange andre land, er kryptovaluta til dels forsøkt underlagt nasjonale lover og forskrifter, selv om det spesifikke regelverket kan variere betydelig.

Dette er på tross av den desentraliserte finansen og naturen rundt krypto, og da viktig for enhver som handler med, eller investerer i, kryptovaluta å være oppmerksom på disse lovene slik at du kan sikre at du ikke får videre problemer og du bør særlig være klar over skattemessige forhold. Det er like greit å holde seg til å følge med og å oppfylle krav og lover som forsøkes implementeres.

Skjønt – Norge ikke har noen spesifikk lovgivning som retter seg mot kryptovaluta eller blockchain-baserte løsninger og eiendeler, så er det en rekke og ulike lover som regulerer eller vil komme til å virke inn på forskjellige aktiviteter og tjenester basert på denne teknologien.

Dette inkluderer blant annet Lov om verdipapirhandel, Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML-loven), og Lov om finansforetak og finanskonsern som delvis regulerer investeringer, kundetiltak, finansielle tjenester og nytte-tokens.

Skatteregler for kryptovalutaen din er nok for de fleste det aller viktigste å ta i betraktning rundt kryptopenger, NFTer, og andre blockchain eiendeler. Si at du har vært over og sjekket ut Techopedias guide til å investere i Bitcoin, og deretter begynt så kan det oppsummeres slik:

Det er så enkelt som at norske skattemyndigheter ikke betrakter kryptovaluta som vanlig valuta for skatteformål. Dette siden den ikke utstedes eller garanteres av en sentralbank, og det finnes ingen formell utsteder eller offisiell valutakurs. Derfor anses kryptovaluta, digitale tokens og andre digitale verdier som eiendeler for skatteformål, og inntekter fra kryptovaluta følger de generelle skattereglene for eiendeler:

Gevinster og inntekter beregnes som kapitalinntekt, for tiden beskattet med 22 prosent. Mer spesifikk informasjon finner du på skatteetaten sine nettsider.

Når det kommer til spesifikke transaksjonstyper og deres skattebehandling er det temmelig rett frem. Det er ingen skatter involvert ved kjøp, men husk på at det er viktig å holde styr på kjøpesum for beregning av anskaffelseskost. Når du selger vil dette skattemessig kreve deklarering av kapitalgevinster eller – tap.

Skulle du bytte krypto mot krypto, så betraktes dette som en realisasjonshendelse med krav om å deklarere kapitalgevinster. Med andre ord, temmelig likt salg. Og ved å betale tjenester krever dette også en deklarering av eventuelle kapitalgevinster på den brukte kryptovalutaen.

Sist har vi «mining» og «staking» som er ansett som en skattepliktig inntekt med verdien rapportert i NOK på tidspunktet tokens mottas.

Videre, når du har funnet et sted å handle krypto på, så er det litt å være obs på: Plattformer for utvekslingstjenester og leverandører av lommebøker for virtuell valuta må registrere seg hos Finanstilsynet hvis tjenesten er registrert i Norge, opererer fra Norge, eller retter seg mot det norske markedet.

Sørg derfor for å undersøke dette hos dine leverandører. Husk også på at per nå finnes det ingen spesifikk forbrukerbeskyttelse for kjøpere av kryptovaluta i Norge. Det er viktig at forbrukere er klar over risikoene knyttet til kjøp og salg av kryptovaluta, spesielt siden investeringer i for eksempel Bitcoin kan være volatile.

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold og er bestilt av Bazoom Group ApS i Danmark.

Del: