22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nærmere 50 innbyggere hadde møtt fram for å få mer informasjon om den nye bydelen i Hokksund.

Planer om ny bydel vekker interesse og bekymring i Hokksund

Bane Nor Eiendom planlegger nå en helt ny bydel sammen med Eiker Eiendomsutvikling vest for jernbanen. I kveld var det informasjonsmøte i rådhuset der snaue 50 innbyggere hadde møtt opp. De var nysgjerrige og litt skeptiske.
Annonse

Som tidligere omtalt her på Eikenytt.no så jobber Eiker Eiendomsutvikling sammen med Bane Nor Eiendom med planleggingen av en helt ny bydel vest for jernbanelinja i Hokksund sentrum. Det er dannet et eget selskap som skal ta seg av utbyggingen med navn Hokksund Vest Utvikling as.

I kveld hadde de invitert til informasjonsmøte på rådhuset og det møtte opp i underkant av 50 interesserte innbyggere sammen med noen politikere og ansatte i kommunen.

Annonse

Kjartan Glad Fleten fra Bane Nor og Jomar Langeland fra Cevitas as informerte om planene og prosessen hittil og videre framover. Så langt har tre arkitektkontorer kommet med hvert sitt forslag til hvordan den nye bydelen kan bli seende ut. Nå skal disse forslagene vurderes nøye før det tas stilling til hvilket eller hvilke konsept de vil gå for.

Mulighetsstudiene som er laget er nemlig ganske forskjellige. Forslaget kalt «Dreiepunkt» består av 743 boliger og 2.500 kvm. med næringsareal inkludert omsorgssenter og barnehage.

Forslag to heter «Trikotagen» og består av 700 boliger med 1.000 kvm. næringslokaler. Her er det stort fokus på det grønne og å beholde mest mulig av området som naturområde.

«Signalbyen» skiller seg ut ved å satse på høyere bebyggelse i form av mer konsentrert bebyggelse for å ha mer plass igjen til grønt og friområder. Dårlige grunnforhold og politisk motvilje mot høyhus i Hokksund, kan gjøre at dette forslaget ikke havner øverst på ønskelisten.

Bekymret for trafikkavviklingen
Med nærmere 1.000 boliger vil utbyggingen av Hokksund Vest utvilsomt bety en økt trafikkbelastning i området. Flere av de frammøtte tok til orde for at Kirkeveien hadde en stor trafikkbelastning allerede i dag og at utkjøringen på Rv. 350 ved kirken, var en stor utfordring til tider.

Trafikken gjennom selve den nye bydelen var også et tema, for ett av alternativene er å lage en ny vei som går fra Frognes til Haugveien med påkobling til Rv. 350 i rundkjøringen ved Sundmoen.

I rådhuset står det utstilt en grovskisse av de tre forslagene og du kan komme med innspill til planene fram til 18. april i første omgang. Deretter skal forslagene «knas» til mulige løsninger som senere skal danne grunnlaget for politisk behandling.

Bekymret for husene sine
Beboerne som holder til i Blindveien er også involvert i dette store planområdet og skal etter sigende ha satt kaffen i halsen da de leste i avisa at husene deres kunne bli revet for å gi plass til den nye bydelen.

Men i kveld ble de forsikret om at dette i tilfelle vil skje som siste etappen av utbyggingen av feltet og at de ville bli kjøpt ut på en akseptabel måte – om det skulle bli aktuelt.

For det meste henger i lufta akkurat nå. Det vil ta flere år før det foreligger en reguleringsplan og byggestart kan tidligst skje i 2027. Planen er at utbyggingen vil starte i den sydlige enden av området – altså fra Kirkeveien og nordover. Med så mange boliger og bygg vil dette være en utbygging som vil foregå over flere år.

Del:
Annonse