29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Foreningen Nøstetangens Glasværks Venner kan ta mye av æren for at den gamle Sorenskrivergaarden ser så flott ut i dag.

Venneforening har stått på i 30 år for Nøstetangen

FORENINGER: Nøstetangen Glasværks Venner fyller 30 år 12. april. Foreningen kan ta mye av æren for at både huset og driften neppe har vært bedre enn i dag.
Annonse

Nøstetangen Glasværks Venner ble etablert med formål «Å fremme og synliggjøre Nøstetangen Glasværk (1741 – 1777) som kulturarv» og resulterte i at Nøstetangen Museum kunne åpne 4. juli 1998. Venneforeningens medlemmer er fortsatt en bærebjelke i å sikre at denne unike historien og kunstverkene kan formidles.

Grunnlaget for etablering av foreningen ble lagt av Lions Club Øvre Eiker som i 1993 opprettet Nøstetangen-komiteen. Den skulle utrede mulighetene for å styrke kunnskapen om det første glassverket i Norge og som lå i Hokksund.

Annonse

Etter å ha arbeidet med saken høsten 1993 og våren 1994, var konklusjonen at det burde etableres en venneforening til glassverket. Ideen ble støttet fra Øvre Eiker kommune, Eiker Historielag og mange enkeltpersoner. I dag har foreningen ca. 160 medlemmer.

I de første årene gikk oppgaven ut på å formidle informasjon om dette unike glassverket som kvalitetsmessig var på høyden med glassverkene i England og resten av Europa. Det ble arrangert foredrag, informasjonsmøter for medlemmene samt formidling om glassverket til pressen og spesielle informasjonstiltak overfor innbyggerne i Øvre Eiker kommune.

Venneforeningen tok i 1996 initiativet til å etablere Stiftelsen Nøstetangen Glasværk for å sikre verdier som donasjoner av glassgjenstander, penger etc.

Styret utarbeidet allerede tidlig i 1996 en virksomhetsplan hvor det uttrykkes tanker om på sikt å bygge opp et formidlingssenter.

1997 får eierstiftelsen en henvendelse fra Øvre Eiker kommune med tilbud om å være med på å kjøpe den gamle Sorenskrivergaarden med formål å etablere et Nøstetangen Museum der. Eiendommen med tomt og bygninger ble overtatt 15. oktober 1997. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Stiftelsen Nøstetangen Glasværk (SNG) i juni 1997.

Parallelt med dette startet Nøstetangen et omfattende samarbeid med Kunstindustrimuseet i Oslo og Universitetet i Bergen om å lage to store multimediapresentasjoner – «Eventyret om Nøstetangen Glasværk» og «Arbeider av mestergravøren Heinrich Gottlieb Kõhler».

Avgjørende for å sikre at den gamle Sorenskrivergården kunne romme framtidige utstillinger, var også det omfattende praktiske dugnadsarbeidet utført av flere av venneforeningens medlemmer.

Samlet muliggjorde dette åpning av Nøstetangen Museum allerede 4. juli 1998. Året etter fikk museet den nasjonale prisen for årets kulturminne.

De facto drev venneforeningen museet fra 4. juli 1998 til 1. desember 2014. Nå er museet en del av Nøstetangensenteret med mange tilbud, men fortsatt er Nøstetangen Glasværks Venner en bærebjelke i å sikre at denne unike historien og kunstverkene kan formidles.

Styret i venneforeningen: Marianne Werp, Sigmund Løkensgard, Anna-Brita Bakken, Ingvild Hoen, Ellen Nikkerud Nilsen og Bente Gustavson. Anders Werp og Morten Lauvbu ikke til stede.
Del:
Annonse