22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Plantegningene over den nye politistasjonen i Hokksund har siden 3. april ligget ute på kommunens postlister, til tross for at de er unntatt offentlighet. Vi har sladdet denne.

Tabbe av kommunen – plantegninger unntatt offentlighet lå ute på nett

(Oppdatert kl. 10.52 14.04.24) Siden 3. april har søknaden om rammetillatelse for den nye politistasjonen i Hokksund ligget ute i kommunens postlister. Problemet er bare at alle plantegningene til bygget er unntatt offentlighet.
Annonse

Etter at Eikernytt.no gjorde kommunen oppmerksom på dette i kveld, gjør de forsøk på å få fjernet eller sperret tilgangen til tegningene.

Leder for byggesaksavdelingen i Øvre Eiker, Knut Anders Laag ble overrasket over saken da Eikernytt.no onsdag kveld gjorde ham oppmerksom på forholdet.

Annonse

– Dette er alvorlig og jeg må forsøke å få tak i folk på arkivet med en gang, sier han i en kort kommentar til Eikernytt.no.

De vil nå forsøke å enten fjerne eller stenge tilgangen til plantegningene som viser hvor alle funksjoner er i det nye politihuset på Sundmoen i Hokksund. Grunnarbeidene til bygget er i full gang, men det er ikke klart når byggingen av selve kontorbygget starter.

Postlistene til kommunen er i utgangspunktet offentlige, men deler av innholdet kan unntas offentlighet slik det var i dette tilfellet.

Det var en tipser som gjorde Eikernytt.no oppmerksom på saken og som hadde reagert på at tegninger som var unntatt offentlighet var publisert gjennom postlisten til kommunen. Vedkommende mener dette i verste fall kan true samfunnssikkerheten.

Det er Rune Isachsen Holding as som står bak bygget med sivilarkitekt Ditark Papadopulu i Drammen som ansvarlig søker. Tiltakshaver er Hans Leo Hals, som jobber i holdingselskapet.

Alle plantegningene er merket med

NB:
Unntatt offentlighet
jf. offentleglova § 13 (1)
jf. forvaltningsloven § 13 (1)

Det har ikke lykkes Eikernytt.no å komme i kontakt med Hans Leo Hals nå i kveld. Vi vil oppdatere saken så fort vi får høre hva han mener om saken og alvorlighetsgraden av den sett fra utbyggers side. Det er Politiets fellestjenester som legger premissene for slike politistasjoner.

Hans Leo Hals ønsket ikke å kommentere denne saken overfor Eikernytt.no og henviste til Politiets Fellestjenester. De har svart Eikernytt.no på e-post.

Gjør nødvendige tiltak
Politiets Fellestjenester mener det er uheldig at tegningene, som er unntatt offentlighet, ble lagt ut på postlistene.

De har svart Eikernytt.no på denne måten:

Av sikkerhetsmessige grunner er det uheldig at tegninger av politiets bygg ligger åpent tilgjengelig på internett. Det gjort en vurdering i samarbeid med politidistriktet om nødvendige tiltak som følge av at tegningene har blitt offentliggjort. Vi kan ikke gå nærmere inn på hvilke tiltak dette er av sikkerhetsmessige årsaker, men det vil ikke medføre forsinkelser eller få andre følger for byggeprosessen.

Slik kan den nye politistasjonen på Sundmoen bli seende ut, men når byggingen starter og står ferdig er ikke klart så langt.
Del:
Annonse