29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fossgata 3 er i elendig forfatning og for få dager siden falt det ned en stor stein fra gesimsen. Ifølge vår tipser veide den over 10 kilo og kunne lett drept noen om den traff folk.

Gesimsstein på over 10 kilo falt ned – kunne drept folk

Onsdag falt en over 10 kilo tung gesimsstein ned fra taket på den gamle tannklinikken i Fossgata 3 i Vestfossen. Det kunne lett ha gått ut over liv og helse her. Nå er deler av fortauet forbi bygningen avstengt.
Annonse

Fossgata 3 har vært planlagt revet i flere år, men mangel på en sentrumsplan har gjort at bygget fortsatt står. Nå er det blitt i så dårlig forfatning at murpussen faller av fasaden. Men det som verre er, er at også gesimssteinen har begynt å falle ned – denne gang trolig på grunn av sterk vind.

En av våre faste lesere i Vestfossen tok kontakt med Eikernytt.no som igjen tok opp saken med daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendomsselskap, Laila Gustavsen. Hun tok saken alvorlig og fikk stengt av deler av fortauet i løpet av fredagen.

Annonse

– Bygget står tomt nå og vi håper å få en avklaring om hva som skal skje med det i løpet av året. Vi søkte om å rive bygget i 2022, men politikerne ville vente med et vedtak til sentrumsplanen for Vestfossen var ferdig, sier Laila Gustavsen.

Som kjent er denne sentrumsplanen langt på overtid, men ventes å være ferdig i løpet av året eller i hvert fall vinteren 2024/25.

Det kommunale eiendomsselskapet har engasjert murmesterfirmaet Svein Roar Andersen i Mjøndalen til å gå over bygget allerede mandag. De skal fjerne løs murpuss slik at det ikke faller ned. Eiendomsselskapet fant ikke flere løse steiner på sin befaring i dag, men vi sjekke over hele bygget slik at ingen skal bli skadet.

Fossgata 3 er nærmeste nabo til Vestfossen Ungdomsskole og det går daglig en lang rekke ungdommer forbi huset. Fortauet er også den eneste gangbare veien fra sentrum til Fossesholm og det er til tider meget stor trafikk her.

FAKTA

Fra bruksskole til flyktningebolig
Fossgata 3 var opprinnelig Fossesholm Bruksskole som ble bygd i 1807. Denne ble imidlertid totalødelagt i den store brannen i 1880, men ble bygget opp igjen som murbygning tidlig på 1880-tallet. I 1913 ble bruksskolen lagt ned og bygget har senere blitt både påbygd og gjennomgått fasade- og vindusendring og har vært brukt til både tannlege, SFO og i nyere tid som flyktningebolig.

Bygget er i generelt dårlig stand og videre oppussing til bolig er både i strid med områdeplan og anslås av ØEE-KF å koste opptil syv mill. kroner. Samlet vurdering fra begge rektorer, elevråd og FAU ved både barneskolen og ungdomsskolen og Vestfossen grendeutvalg er at Fossgata 3 bør rives og at de frigjorte arealene helst bør benyttes til atkomstvei og sikker skolevei, samt utbedring av uteareal for skolene. Fossgata 15, som også er innenfor offentlig arealformål, er i dårlig stand og ønskes revet.

Del:
Annonse