29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Igor og Oleksandra fra Ukraina har bosatt seg på Ormåsen og håper på en framtid i kommunen. I dag møtte de blant annet ordfører Adrian Tollefsen på jobbmessen.

Flyktninger strømmet til for å sjekke muligheten for jobb

Vel 120 var invitert, men over 150 møtte opp. Flyktninger og arbeidsinnvandrere fra flere land hadde tatt turen til jobbmessen som Nav og kommunen arrangerte i festsalen på rådhuset i dag.
Annonse

Arbeidsinnvandrere og flyktninger har både verdifull kompetanse og erfaring som norsk næringsliv har behov for. Men mange sliter med språket og får heller ikke godkjent kompetansen sin fra hjemlandet.

Da er det å kunne møte potensielle arbeidsgivere ansikt til ansikt viktig. Og det var nettopp det de over 150 arbeidssøkerne kom for å gjøre i rådhuset i dag. Her sto 14 potensielle arbeidsgivere klare til å svare på spørsmål og ta imot CV-er fra dem som kom.

Annonse

Naturlig nok er det flest flyktninger fra Ukraina som nå trenger jobb. Men det er også mange arbeidsinnvandrere fra Polen og Slovakia som tradisjonelt har jobb i bygg- og anleggsbransjen her i kommunen og i distriktet. Mange av disse er nå enten permittert eller oppsagt på grunn av lavkonjunktur i denne bransjen.

Nav og Øvre Eiker kommune hadde invitert 120 arbeidsinnvandrere og flyktninger, men det kom godt over 150 for å sjekke ut jobbmulighetene.

– Norsk er viktig for å skaffe seg en jobb eller praksisplass for denne gruppen mennesker. Samtidig er en jobb den beste måten å lære språket på, sier daglig leder for Nav i Øvre Eiker, Hege Østvold Vagle.

Og fordi språket er en barriere for mange hadde Nav alliert seg med flere tolker på ulike språk. Og de fikk nok å gjøre da det var mange som hadde spørsmål til mulige arbeidsgivere.

MIF-modellen
En bedrift eller forening du normalt ikke hadde forventet å finne på en slik messe, er Mjøndalen IF. Men daglig leder Svein Erik Gevelt og Arne Ellefset hadde gode grunner for å vise seg fram på denne messen.

De har i en årrekke bistått Nav i gamle Nedre Eiker med å engasjere ungdommer som av en eller annen grunn ikke trives på skolen.

– Vi har hatt en rekke ungdommer på arbeidstrening hos oss og ca. 60 prosent av ungdommene har enten fått seg en videregående utdanning eller en jobb. Alternativet deres ville vært spilling på gutterommet og utenforskap, sier Svein Erik.

MIF stilte med Svein Erik Gevelt og Arne Ellefset for å informere om deres tilbud til arbeids- og språktrening.

Dessverre for klubben og ikke minst ungdommene i gamle Nedre Eiker, fungerer ikke samarbeidet med Nav i Drammen like godt som før kommunesammenslåingen. MIF håper derfor at kontoret i Øvre Eiker kan være et godt alternativ. For Gevelt er overbevist om at det er nok av ungdommer som kunne trengt en avveksling fra tradisjonell skole gjennom deres opplegg.

Han forteller at de har fått mange tilbakemeldinger fra foreldre som er evig takknemlige for at MIF har gitt ungdommene deres en meningsfull hverdag gjennom ulike oppgaver på banen, i idretts-SFO som klubben driver og kantinedrift, for å nevne noe.

Selv om MIF også er en arbeidsgiver med ordinære ansatte, var dagens messe mest for å vise at her kan de tilby arbeidstrening og ikke minst språktrening.

Kiwi har lenge tatt inn flyktninger og arbeidsinnvandrere for arbeidstrening. Mange av dem har fått fast jobb i kjeden. Her viser Nataliia sin interesse for en jobb overfor Fredrik Bjerkeengen og Lill-Cathrin Karlsen som er butikksjefer i henholdsvis Hokksund og Lerberg.

Viktig innsats
– Velkommen til denne viktige jobbmessen arrangert av Nav og Øvre Eiker kommune i samarbeid med alle dere. Det er en glede å se så mange av dere her i dag, klare til å engasjere dere i vårt felles mål om å skape et livskraftig Øvre Eiker.

– Som ordfører i Øvre Eiker er jeg stolt over å være en del av en kommune som ønsker alle velkommen. Vi strekker oss langt for å integrere nye innbyggere i vårt samfunn, og vi ser på dagens arrangement som en viktig del av denne innsatsen.

Slik innledet ordfører Adrian Tollefsen talen sin til arbeidsgiverne som stilte opp i dag.

– Dette prosjektet er viktig, men det er helt avhengig av et godt og fruktbart samarbeidet mellom statlige, kommunale og private aktører. Jeg er stolt av å se den formidable innsatsen som allerede er lagt ned av våre private og offentlige virksomheter her i Øvre Eiker, sa han.

Ole Johnny Odden og Marina Vanichkina i Vy trenger nye sjåfører til bussene og tok gjerne imot søknader fra både kvinner og menn, som her med Rachid El Hasnaovi. Ifølge Ole Johnny er det en forholdsvis høy gjennomsnittsalder blant sjåførene i Eiker-området og de må erstattes etter hvert. Språket er den største hindringen for å kunne får jobb også her.
Tavla over ledige jobber ble studert nøye av mange og Nav sine folk var med for å forklare hva de ulike jobbene gikk ut på og hvilke kvalifikasjoner som krevdes.
Del:
Annonse