29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Så snart telen er ute av bakken kan årets asfaltsesong starte. Men i Eiker-bygdene blir det kun 750 meter ny asfalt. (Foto: Bård Asle Nordbø, SVV)

Snart starter årets asfaltsesong med 700 meter i Eiker-bygdene

Statens vegvesen starter snart asfaltering av om lag 700 km riksveger over hele landet. Totalt 550.000 tonn asfalt skal legges i løpet av årets asfaltsesong. Men i Øvre Eiker og gamle Nedre Eiker – her kalt Eiker-bygdene – er det bare 700 meter med ny asfalt som skal legges.
Annonse

Den ene strekningen som får se ny asfalt i årets riksveiplan fra Statens vegvesen, er fra rundkjøringen ved Rådhusgata i Hokksund til rundkjøringen på Sundmoen langs Rv. 350. Det er ifølge Google Maps en strekning på 700 meter. Og det er altså alt vi får i år.

Heller ikke fylkesveiene i Eiker-bygdene får ny asfalt. Som vi fortalte 22. februar i år, er det ikke planlagt én eneste meter med ny asfalt på fylkesveinettet.

Annonse

I alt skal Statens vegvesen legge asfalt på riks- og europaveiene til en verdi av ca. 1.100 millioner kroner, og totalt 24 kontrakter er inngått med ulike asfaltentreprenører.

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken. Enkelte steder er asfaltentreprenørene allerede ute på veiene.

Planlegger asfaltlegging flere år frem i tid
I tillegg til planene for i år, har Statens vegvesen lagt planer for asfaltering av riksveiene de tre neste årene.

– Vi jobber nå etter en fireårig vedlikeholdsplan. Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette gir oss muligheten til å se hele veien og ikke kun asfalteringen. Selv om mange synes det er flott med nylagt asfalt, hjelper det lite hvis veien under asfalten også trenger vedlikehold, forteller Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen og legger til:

– Dette er vedlikehold satt i system. Vi skal se helheten. Dette vil gi oss riktig tiltak til riktig tid, noe som gir oss mer for pengene.

Asfaltplanene for de neste årene er foreløpig og gjennomføringen er blant annet avhengig av bevilgninger i statsbudsjettet og prisnivå. Unormal slitasje og skader på asfalten kan også gi endringer.

Det er Rv. 350 fra Rådhusgata i Hokksund sentrum til rundkjøringen på Sundmoen som får ny asfalt i Øvre og tidligere Nedre Eiker denne sesongen. Det er en strekning på 700 meter.

Asfalten skal vare lengre
De siste årene har Statens vegvesen stilt klima- og miljøkrav i sine asfaltkontrakter, og CO2-utslipp har blitt vektlagt ved tildeling av kontraktene. Asfaltentreprenørene i Norge har fulgt opp, og resultatet er at Norge nå er verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt.

Statens vegvesen har redusert utslippene med 30 prosent fra 2020, og ligger an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030.

Men ønsker du asfaltkontrakt med Statens vegvesen i årene som kommer, må du også dokumentere at asfalten har lang levetid.

– Vi har i flere pilotkontrakter lagt vekt på asfaltens egenskaper og kvalitet. Hvis vi får asfalt som varer lengre, er dette positivt både for klima og miljø og kostnadene, sier Lunaas.

Entreprenørene kan selv velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

Ta hensyn til asfaltarbeiderne
Nå som asfaltsesongen straks er i gang flere steder i landet, er det flere menn og kvinner som skal ha veien som sin arbeidsplass. Statens vegvesen kommer med en klar oppfordring til trafikanter til å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs veiene.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs veiene.

Del:
Annonse