29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Butikksjef Eline Leine Torgerud ved Felleskjøpet i Hokksund og ordfører Adrian Tollefsen som fikk en bøtte jord og én settepotet.

Felleskjøpet: Nå kan ordføreren starte som «potetbonde»

I anledning Felleskjøpets vårdag 2024, var ordfører Adrian Tollefsen invitert på besøk. Etter en omvisning sammen med butikksjef Eline Leine Torgerud og en samtale om hvorledes det er å drive Felleskjøpet Eiker, var tiden kommet for å overrekke en bøtte settepotet til ordføreren.
Annonse

Felleskjøpet gjennomfører siste uka i april kampanjen «Klar, ferdig, så». Dette er Felleskjøpets landsdekkende kampanje for økt sjølforsyning i Norge. På Eiker er de ivrige og dagens vårdag var en fin anledning til å invitere ordføreren og overrekke en settepotet som symbol på viktigheten av matproduksjon.

Gjennom «Klar, ferdig, så» deler Felleskjøpet ut over 7.500 gule Felleskjøpet-bøtter, alle med jord og én settepotet. Dette skjer i Bergen, Trondheim og Oslo – og ved alle våre avdelinger landet rundt. Også hos Felleskjøpet Eiker.

Annonse

– For Felleskjøpet er selvforsyning viktig, og det er viktig for oss at innbyggerne er bevisste også på hva de kan få til selv i egen hage, forteller butikksjef Eline Leine Torgerud.

Gjennom «Klar, ferdig, så» skal Felleskjøpet til sammen dele ut over 20.000 sertifiserte settepoteter. Fra én enkelt potet satt i bøtte kan du dyrke én kilo med poteter. Med dette ønsker Felleskjøpet å vise at vi alle kan bidra til å gjøre Norge mer sjølforsynte.

– Norge har en av verdens laveste selvforsyningsgrader, så det både gårdbrukerne våre gjør, sammen med hver og en av innbyggerne, bidrar til bedre selvforsyning, forteller Torgerud videre.

Situasjonen på Eiker
Etter at utdelingen av én settepotet i bøtte var gjennomført kunne ordfører Adrian Tollefsen fortelle at selvforsyning er et viktig satsningsområde for Høyre i Øvre Eiker.

– Verden er i endring og vi er i en tid hvor jeg tror de aller fleste sier seg enig at vi må ha opp graden av selvforsyning. Det betyr at vi må produsere mer mat i Norge framfor mindre, forteller ordføreren.

Videre forteller Tollefsen at de nå er i sluttfasen av kommuneplanarbeidet, og at det da er viktig å vurdere alle områder som er avsatt til boligformål, men hvor det ikke er igangsatt bygging, og se på om en del av disse kan tilbakeføres til LNF.

– Uten å gå inn i de enkelte delområder så er det nå potensiale i Øvre Eiker til å tilbakeføre en rekke områder til LNF landbruk. For tiden er om lag 200 mål aktuelle for tilbakeføring samlet sett over hele kommunen. Det vil bety at vi i Øvre Eiker kan få et meget positivt matjordregnskap med netto-økning i jordbruksarealer i samband med den nye arealdelen, siet Adrian Tollefsen.

Helt avslutningsvis la ordføreren til at det ikke er posisjonens politikk å omgjøre nye LNF jordbruksområder til boligområder.

Del:
Annonse