29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Brannmester Torgeir Andersen i DRBV og distriktssjef Ivar Løkeng i Sivilforsvaret på inspeksjon i Ullernskogen i dag.

Forbereder seg på skogbrannsesongen med felles øvelse

Å bekjempe en skogbrann er langt fra enkelt. Det er ofte ulendt terreng, det kan være langt til nærmeste vannkilde og det er en rekke praktiske, tekniske og ikke minst strategiske hensyn som må tas. Derfor har DRBV og Sivilforsvaret øvd sammen i Ullernskogen i dag.
Annonse

Drammensregionens Brannvesen har godt med mannskaper og utstyr, men når det kommer til større skogbranner slik vi har opplevd i Eiker-bygdene tidligere år, kommer de til kort. Da må helt andre krefter settes inn og Sivilforsvaret med sine 260 mannskaper her i distriktet er gode å ha. I tillegg kan de kalle inn mannskaper fra omkringliggende områder.

I dag var brannsjef Torgeir Andersen og distriktssjef Buskerud Ivar Løkeng fra Sivilforsvaret i øvelsesområdet for å se hva mannskapene fikk trent på og få tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre.

Annonse

Ifølge de to sjefene er det en rekke oppgaver som må løses ved en større skogbrann. Det er nemlig ikke slik at det kun er å bestille et helikopter og så tar dette seg av alt arbeidet.

Kommandosentralen fordeler oppgaver og sender ut mannskapene.

– Det er mange hensyn å ta ved en skogbrann. Tilgangen på vann kan være krevende og her lærer mannskapene å stenge av et bekkeløp for å skaffe seg vann, som et eksempel. Men det er mye logistikk og teknikk som skal på plass og dette er det viktig at alle mannskaper gjør seg kjent med og kan bruke den dagen de blir kalt ut til en større brann i terrenget, sier Andersen og Løkeng.

Øvelsen denne gang er todelt – en teoretisk del i Drammen og så den praktiske i skogen innenfor Ullern i Hokksund. Det er første gang en slik praktisk øvelse de to etatene imellom kjøres, men det holdes jevnlig kurs og møter for å holde beredskapen på et godt nivå.

En pust i bakken, litt mat og drikke – før ny innsats på øvelsen.

Denne kursvirksomheten og utdanningen av mannskapene til Sivilforsvaret, er et tre-årig løp som går over hele Buskerud.

Her ser du bilder fra øvelsesområdet hvor mannskaper fra DRBV og Sivilforsvaret har trent sammen. Opprydding og sikring av kostbare slanger er også en del av jobben etter en skogbrann.

Her gis det beskjed om hvor og hva som skal ryddes. Sikring av verdifullt utstyr er viktig.
Ulike grupper med forskjellige oppgaver under øvelsen.Del:
Annonse