29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Senterpartiet ved Tom Erik Varlo, Astrid Røren, Kim Mogen Myhre og Magnus Weggesrud vil bevare mest mulig jord i Øvre Eiker.

Vil bevare Loe-Sønju som landbruksområde – naboer er skeptiske

Senterpartiet vil ikke bygge ut Loe-Sønju området på Loesmoen til boliger slik Trysilhus-gruppen har søkt om. Flere naboer til området har protestert høylytt til planene, mens andre igjen ønsker at området blir bygget ut så fort som mulig.
Annonse

Senterpartiet i Øvre Eiker hadde innkalt til pressekonferanse utenfor aktivitetssenteret i Myraveien på Loesmoen i går kveld. Og plasseringen var ikke tilfeldig. Det omstridte området Loe-Sønju på 40 mål, er foreslått utbygget til boliger, og det er Trysilhus-gruppen som har tatt initiativet til dette. Området har vært regulert til boligformål i mange år, men nå vil altså Senterpartiet ha en omkamp.

Trysilhus avholdt et folkemøte i Hokksundhallen i august 2022 hvor de la fram planene og allerede da var reaksjonene sterke fra noen av de frammøtte. Her var alt fra jordvern til trafikksituasjonen argumenter mot utbygging. I tillegg var flere bekymret for egne hus sitt verditap med en stor utbygging som nærmeste nabo.

Annonse

Kommuneplanen til behandling
Bakgrunnen for at denne saken kommer opp igjen nå er den forestående behandlingen av kommuneplanens arealdel. Så fort kommunen blir enige med Statens vegvesen om ulike innsigelser de har til forslaget som nå ligger på bordet, kan den behandles politisk – en gang rundt sommeren.

Men ifølge Jørgen Firing i kommunen har Statens vegvesen brukt lang tid på å komme opp med et svar, da de fikk saken oversendt i november i fjor. En av innsigelsene var i forbindelse med utbyggingen av Ullernskogen og påkobling til Rv. 350. Men denne utbyggingen er tatt ut av kommuneplanen og dermed ikke aktuell lenger.

Bedre jordvern
Senterpartiet vil med dette utspillet styrke jordvernet i Øvre Eiker. De peker på Ullernskogen og Bollerudjordet på Darbu som de i tillegg til Loe-Sønju vil skjerme mot boligbygging. Totalt dreier det seg om 227 mål med dyrkbar jord eller LFN-område.

Når det gjelder Ullernskogen er den allerede tatt ut av planene og dermed ikke lenger aktuell. Det ble kunngjort av posisjonspartiene allerede 11. november i fjor etter store protester fra folk på Ullern og Harakollen.

Det tredje området som SP vil frede er Bollerudjordet på Fiskum. Også dette er regulert til boligformål, men som partiet vil tilbakeføre til landbruksformål. Det er snakk om et område på 23 mål.

Nok boligreserver
– Vi har nok tomter til boligbygging slik det er i dag og vi trenger ikke bruke matjord som på Bollerudjordet, sier Kim Mogen Myhre, som er partiets gruppeleder i kommunestyret.

Partiets lokalpolitikere fremhever nasjonale føringer for bevaring av matjord og selvberging som viktige argumenter for å bevare mest mulig matjord. Nå håper de at flere partier vil støtte opp om disse forslagene som vil bli fremmet i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen.

Flere ønsker bygging
Området Loe-Sønju på Loesmoen har som kjent vært et stridstema og med Senterpartiets utspill, vil det nok bli en ny runde. Ifølge opplysninger Eikernytt.no har fått er det i første rekke fem naboer som protesterer mot utbyggingen. Andre er igjen veldig for og kan ikke skjønne hvorfor denne tarmen med jord har noen verdi for landbruket i kommunen.

De påpeker også at matjorden vil bli tatt vare på og flyttet til andre steder i kommunen.

Kommunen har ikke fått noen byggemelding på bordet så langt og forholder seg til allerede vedtatt reguleringsplan hvor dette området er avsatt til boligformål. En eventuell omregulering vil måtte komme i forbindelse med den politiske behandlingen av kommuneplanen.

Dette er stridens kjerne på Loe-Sønju området på Loesmoen. Her vil Trysilhus bygge ut ca. 170 boliger, noe flere av naboene protesterer sterkt imot. Andre igjen hilser tiltaket velkommen.
Del:
Annonse