29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Weggesrud er sterkt imot planene om å la Akademiet åpne en privatskole på Lerberg.

Høyrepartiene vil svekke det offentlige skoletilbudet i Øvre Eiker

MENINGER: Det er bare å gratulere høyrepartiene i Øvre Eiker. En bedre oppskrift på å radbrekke det offentlige skoletilbudet og skape større forskjeller mellom folk i Øvre Eiker får du ikke.
Annonse

Dette tilbudet vil kun bli tilgjengelig for barn med foreldre som har råd til det. Resten må bli igjen i den offentlige skolen. Privatskolen vil kunne tilby bedre lønnsbetingelser og utkonkurrere våre offentlige skoler i kampen om å ansette lærere.

Høyrepartiene vurderer attpåtil å selge bygget med en gjenkjøpsavtale. Alle som kjenner Øvre Eiker økonomi vet at vi aldri vil kunne kjøpe tilbake dette bygget.

Annonse

Den nye skolen på Loesmoen er dimensjonert for 700 elever, mens det ved skolestart i 2025 vil gå 560 elever der. Altså bygges det med overkapasitet. Så skal høyrepartiene samtidig åpne ny privatskole på Lerberg. Dette henger ikke på greip. Elevene må komme fra et sted – de offentlige skolene.

Jeg er redd dette plasserer Øvre Eiker i en situasjon med så stor overkapasitet i de offentlige grunnskolene at det igjen blir diskusjon om skolestruktur, nedleggelser og sentralisering.

Jeg stilte til valg i Øvre Eiker og fikk tillit til å sitte i kommunestyret i fjor fordi jeg vil jobbe for best mulig kommunale tjenester. Det innebærer bedre offentlige skoler med nok ressurser til å kunne gi trygge rammer, trivsel og læring til kommunens barn og unge.

Jeg stilte ikke til valg for å svekke fellesskolen og skape større forskjeller i kommunen vår.

Verken Senterpartiet eller jeg er kategorisk imot private skoler, særlig i tilfeller hvor det kan bidra til å opprettholde et tilbud der det offentlige er lagt ned og det blir svært lang reisevei. For eksempel en grendeskole som blir lagt ned.

Det er derimot ikke tilfelle her. Her er det korte avstander og i direkte konkurranse til et sterkt og godt offentlig skoletilbud.

Så er det greit å minne om at Senterpartiet ville opprettholde offentlig skole på Lerberg fremfor å samle alt på Loesmoen. Det ønsket ikke Høyrepartiene.

Magnus Weggesrud
Kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker
Senterpartiet

Del:
Annonse