29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen står bak dette leserinnlegget. (Foto: Knut Erik Skistad)

Vi trenger en sterk fellesskole i Øvre Eiker

MENINGER: Ingen overraskelse at høyresiden i Øvre Eiker vil etablere et privat grunnskoletilbud i kommunen vår, men de går bort fra lovnaden i valgkampen om at de skulle satse på skolene i Øvre Eiker, og ikke minst på de som jobber i grunnskolen.
Annonse

Arbeiderpartiet vil satse på fellesskolen. Vi er av den oppfatning at det fremdeles er relativt små forskjeller mellom folk, sammenlignet med andre land, og fellesskolen er med på å bidra til det. Det går flest barn i den offentlige skolen i Norge, men under den foregående høyreregjeringen, opplevde vi en markant økning i privatskoler. Økningen var faktisk på 29 prosent fra 2013-2021. Dette resulterer i økte forskjeller og ikke nødvendigvis bedre resultater.

Markedsskolens logikk skaper vinnere og tapere, og store summer forsvinner fra skolesektoren og gir gevinster til private investorer.

Annonse

Privatiseringen tapper den offentlige fellesskolen for ressurser, og erfaringer fra andre land, blant annet Sverige, viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene. Svenskene har også gjort seg dyrekjøpte erfaringer med at resultatene har blitt dårligere, lærertettheten går ned og forskjellene øker.

Arbeiderpartiet vil heller sørge for at grunnskolen i Øvre Eiker utvikler seg. Vi skal ha en sterk fellesskole for alle barn, med flere lærere, mer praktisk læring, et sterkere lag rundt eleven og gode, inkluderende fellesskap. I fellesskolen møtes mennesker i ulike samfunnslag, hvor sosioøkonomiske forskjeller kommer til syne, hvor historier er ulike og hvor alle kan komme, uavhengig av statusen til opphavet.

Dette styrker mangfoldet vårt, fellesskapet, og vil gi elevene våre verdifull trening på å hegne om de menneskelige ulikhetene. Hvis vi begynner å fragmentere opp grunnskoletilbudet, snevrer vi inn elevenes virkelighetsoppfatninger, og dette skaper skillelinjer mellom folk.

Etter mitt syn, er vi nødt til å jobbe for å styrke ressurssituasjonen i skolen og bedre lærernes arbeidsvilkår, elevenes læringsmiljø og sørge for at klasserommene våre er betjent av nok faglærte lærere med støtte fra kompetente ledere.

Fellesskapets penger skal brukes på å styrke fellesskapet. Ikke flytte midlene ut for å skape tilbud det strengt tatt ikke er behov for.

Skolen på Lerberg trenger betydelige oppgraderinger for mange millioner kroner for å få bygget godkjent for ny skoledrift. Dette er en floke. For; skal kommunen gjøre dette før nye leietakere flytter inn? Er Akademiet reelt interessert i å stå for dette som potensiell, ny leietaker? En gjenkjøpsavtale?? Selge, for så å kjøpe tilbake? Under hvilke vilkår?

Det er spennende å se på nye muligheter for Lerberg-tomta. Det kan være aktuelt å benytte den til kommunale formål, men vi må også se på om det er konsepter som kan gi inntekter til kommunen på kort og lang sikt. Det er ei stor tomt som kan åpne for mange muligheter, og det må vi undersøke grundig.

Den økonomiske situasjonen i kommunen er ansett å være noe anstrengt. Økt privatisering bør ikke stå øverst på agendaen i den tiden vi går inn i med mulige krav om tøffe innsparinger. Nå må vi telle kroner. Prioritere, men i riktig rekkefølge. Oppstykking av fellesskapets helse- og omsorgstjenester og utdanningstilbud, er en feil vei å gå.

Lasse Haugen
Parti- og gruppeleder for Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse