22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

F.v: Rektor Jan Helge Russnes, Andreas Aronsen, Selma Austdal-Guneriussen og Andrea Spildrejorde med sjekken på 10.000 kroner de fikk i premie.

Elevrådet ved Eiker VGS kåret til fylkets beste

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold har denne uke hatt samling for elevrådene i Buskerud. Her utmerket elevrådet fra Eiker seg og ble kåret til fylkets beste.
Annonse

Sammen lager vi verdens beste skole. Denne uken hadde vi elevrådstyresamling i Buskerud fylkeskommune. Engasjerte elever delte erfaringer, og drømte seg frem til verdens beste skole. Årets elevråd ble også kåret, og vinneren var elevrådet på Eiker videregående skole. Leder av hovedutvalg for opplæring, Simen Murud delte ut prisen.

Det skriver Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold på sine Facebooksider.

Annonse

Her er begrunnelsen fra juryen:
Årets vinner er et elevråd som har et stort fokus på å styrke elevenes medvirkning i skolehverdagen, og å skape et fellesskap for elevene sine. De vil ha en skole for og med alle.

Elevrådet jobber for et godt skolemiljø med særlig vekt på at de er en flerkulturell skole. Gjennom året har elevrådet arrangert flere aktiviteter for å bidra til å bygge fellesskap og skape glede i miljøet. For å bidra til at alle elever trives og har det bra på skolen, har de utviklet egne trivselsregler for fellesområdene på skolen. Juryen vil særlig trekke frem dette arbeidet.

De har hyppige møter i elevrådet og styret, møter med ledelsen, og har kontakttime for klassene annenhver uke. Det bidrar til god kommunikasjon og dialog, og gir mulighet til at alle opplever medvirkning i skolehverdagen.

Dette elevrådet har bidratt aktivt i skolens utviklingsarbeid, og vært med i arbeidet for skolens nye visjon, slagord og virksomhetsplan. Elevrådet har også medvirket i arbeidet med skolens vurderingspraksis. Dette er noe som juryen er svært imponert over.

Juryen mener at dette er et elevråd som gjør en særdeles god innsats for elevdemokratiet og miljøet til elevene, og det er en verdig vinner vi har i årets elevråd.

Del:
Annonse