29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt behov for folk i mange bransjer og bare i butikk er det nå 370 ledige jobber. (Illustrasjon)

Arbeidsledighet med nedgang i Drammen og økning i Øvre Eiker

Arbeidsledigheten i Drammen gikk ned med 74 personer i april. I Øvre Eiker økte ledigheten med åtte personer helt uten arbeid. Men i Buskerud sett under ett var det en nedgang på 66 personer.
Annonse

I Drammen er det nå 1.315 helt ledige personer. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. I april var det en nedgang på 74 , men det er fortsatt 146 flere ledige enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 300 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

I Øvre Eiker er det nå 232 helt ledige. Det er en økning på åtte fra måneden før og kommunen har nå en ledighet på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er også 31 flere ledige nå enn på samme tid i fjor. I Øvre Eiker er det 75 personer på ulike tiltak.

Annonse

5.021 arbeidssøkere i Buskerud i april
I april var 5.021 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 3.078 personer registrert som helt ledige i april. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på to prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.833 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.


Sammenlignet med april i fjor, er nå 590 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 644 personer (+20 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I april var 1.188

personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 175 personer (+17 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Arbeidsledigheten er fortsatt ganske lav i Buskerud. Likevel er det for mange innbyggere som kan jobbe, men som ikke har en jobb å gå til. Nav-kontorene samarbeider derfor tett med arbeidsgivere lokalt, for å bidra til at flere kommer i arbeid, sier Inger Anne Speilberg, direktør i Nav Vest-Viken.

Nav registrerte 2.345 nye ledige stillinger i Buskerud i april. Det er seks prosent flere stillinger enn på samme tid året før. 439 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 370 er innen butikk- og salgsarbeid og 205 er innen ingeniør- og IKT-fag.

Del:
Annonse