29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hellefoss kraftverk ved Hokksund er styrt av Å Energi og her slippes det nå mye vann gjennom slusene.

Energiselskap forberedt hvis det blir vårflom

Å Energi Vannkraft følger nøye med på snøsmeltingen i Buskerud for å unngå flomsituasjoner. Selskapet har allerede satt i gang forhåndstapping i Drammensvassdraget for å gi plass til økte vannmengder og er forberedt på å sette i verk tiltak i flere vassdrag.
Annonse

– Snøsmeltingen er nå i stor grad over i lavlandet, men det er fortsatt ganske store snømengder i fjellet. Dersom det fremover blir høye temperaturer med mye snøsmelting, og i tillegg mye regn, vil det kunne oppstå vårflom i vassdragene, sier Karl Espen Mølmen, beredskapsleder i Å Energi Vannkraft.

Selskapet følger situasjonen nøye og har tett kontakt med relevante myndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre regulanter i vassdragene, skriver de i en pressemelding.

Annonse

– Vi vurderer fortløpende situasjonen og er forberedt på å sette i verk de tiltakene vi kan for å redusere konsekvensene av en eventuelt høy vannføring, sier Mølmen

Et eksempel på et forberedende tiltak er å forhåndstappe deler av vassdragene slik at det er plass til smeltevannet som kommer. For å unngå at alt vannet kommer på samme sted samtidig, kan vann også holdes igjen i enkelte magasiner mens flommen slippes forbi i andre deler av vassdraget.

I Drammensvassdraget er det allerede satt i gang forhåndstapping som følge av mye snø i fjellet.

Regulering demper flom
Å Energi Vannkraft har eierskap i til sammen 73 kraftverk i vassdragene på Agder og i Buskerud. Selskapet har ansvar for driften av 60 av disse.

Reguleringen av vassdrag bidrar normalt til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt. Muligheten for å lagre vann i forhold til størrelsen på nedbørfeltet er avgjørende for hvor mye en flom kan dempes. Flom kan ikke unngås i regulerte vassdrag, men kan dempes.

Det er nå stor vannføring i Drammenselva med over 960 kubikkmeter vann i sekundet ved gamle Mjøndalen Bru. Passerer det mer enn 1.070 kubikkmeter er det flom på gult nivå. Men det er allerede steder nå hvor vannet stenger for gangveier – eksempelvis i Mjøndalen ved Shell-stasjonen.

Du kan følge flomsituasjonen i Drammenselva HER

Ansvar i en flomsituasjon
Regulanter i et vassdrag er de som fysisk eier og styrer magasinene, damlukene og kraftverkene. De har ansvar for å manøvrere aktivt innenfor det gjeldene manøvreringsreglementet for å begrense eventuelle flomskader og har beredskapsplaner for håndtering av flom.

– I beredskapssituasjoner prioriteres skadebegrensning fremfor produksjonsoptimalisering, og vi har da fullt fokus på å håndtere hendelser som oppstår for å hindre skadeflom, sier Mølmen.

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten, og varsler flom på tre forskjellige nivåer; gult, oransje og rødt, når det ventes at vannføringen i ett eller flere vassdrag og elver vil nå en viss størrelse eller at vannstanden i en sjø vil overstige en viss vannstand.

I en flomsituasjon har NVE tett kontakt med regulanter med tanke på prognoseutarbeidelser og skadevurderinger. Det gjøres kontinuerlige vurderinger for å begrense de største ødeleggelsene. Regulantene har ansvar for å melde fra til NVE når de ser at det kan være fare for skadeflom i vassdragene de regulerer.

Flomvarslene og mer informasjon om flomvarslingstjenesten kan du finne på varsom.no. NVE har ansvar for å varsle kommunene, som igjen varsler publikum og andre interessenter.

Slik så det ut i Mjøndalen i august i fjor etter at ekstremværet «Hans» hadde herjet fra seg. Nå er det mye vann i Drammenselva og blir det mye varme kombinert med regn, kan elva gå over sine bredder igjen og stenge for trafikken. (Arkivbilde: Alexander Jansen / DRM24)
Del:
Annonse