21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skolene i Øvre Eiker har fått 506.499 korner i tilskudd for å gjøre skolen mer praktisk, variert og relevant. (Illustrasjon)

Får tilskudd til en mer praktisk, variert og relevant skolehverdag

127 millioner kroner er fordelt til kommuner over hele landet som har søkt om penger til mer utstyr og praktiske læringsarenaer. 45,8 millioner kroner av potten går til kommuner i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
Annonse

Øvre Eiker har fått den noe urunde summen 506.499 kroner i tilskudd. Drammen kan notere seg med 2.478.880 kroner. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som melder dette.

Nær sagt alle kommuner har søkt om å delta i regjeringens satsing på en mer praktisk, variert og relevant skolehverdag. Potten på totalt 127 millioner kroner er nå fordelt.

Annonse

– Interessen har vært enorm. Det er utrolig mange kreative og spennende prosjekter det søkes penger til. Det viser at dette har vært etterlengtet. Dette bidrar til at kommunene kan kjøpe inn mer utstyr slik at skolehverdagen blir mer praktisk, variert og relevant. Da vil motivasjonen øke og elevene vil lære mer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (AP).

Mange lærere ønsker å få til mer praktisk læring i alle fag, men mangler ofte utstyret eller arenaene de trenger for å gjøre dette.

127 millioner kroner er delt ut til kommunene i et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall. Kommuner med rundt 1.000 elever har fått over 300.000 kroner i tilskudd. De aller minste kommunene er garantert et minstebeløp på 10.000 kroner. Pengene er blitt fordelt etter en søknad til Utdanningsdirektoratet.

Del:
Annonse