23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Frida Angelsen (t.v.) og Mari Sørlie Myrvold inviterer til inspirasjon- og refleksjonsøkt for foreldre og lærere til 4. klassinger.

Skolepsykologer: – Gjør vi barna våre en bjørnetjeneste

Vi hører det stadig: Ungdommen er stressa og barn sliter med psykiske problemer fra tidlig skolealder. Vi har sett en økt tendens av tilrettelegging i skolen, også for barn uten psykiske lidelser. Flere barn slipper å gjøre ting de gruer seg til, og foreldre involverer seg generelt mye i barnas liv.
Annonse

Men nå vil to skolepsykologer i Øvre Eiker utfordre lærere og foreldre, men hvordan kan de bedre hjelpe elevene slik at de i større grad kan mestre utfordrende situasjoner, i stedet for å unngå ubehag? Svaret kan være at barnet opplever å få støtte til å møte ubehagelige situasjoner og opplever at de mestrer, og på den måten vil de få verdifull erfaring de tar med seg videre i livet.

Når elevene kommer litt opp i barneskolen skjer det mye med den sosiale og personlige utviklingen. Mange blir for eksempel mer redde for å dumme seg ut foran andre eller for å fryses ut av gjengen. For mange er dette nytt og kanskje skremmende. Foreldre kan kjenne behov for å blande seg inn i barnas liv i frykt for at de skal falle utenfor, og flere vil ha tilrettelegging i skolehverdagen.

Annonse

Foreldre kommer på skolen for å sørge for at deres barn får det beste opplegget og det er ikke uten grunn at mange kaller dagens unge en «kurling-generasjon». Foreldre feier unna ujevnheter på veien for ungene sine og vim kan lure på om motstandskraften til barna blir deretter .

Frida Angelsen og Mari Sørlie Myrvold jobber begge som skolepsykologer ved Familiesenteret i Hokksund. Nå skal de prøve ut en temakveld beregnet for lærere og foreldre – og det skal skje samtidig. De skal nemlig få samme kunnskap samtidig og dermed kanskje få bedre forståelse for hverandres roller.

Før sommerferien skal møtene holdes på Ormåsen og Vestfossen barneskoler – og gjelder bare for 4. trinn. Etter ferien er det planlagt møter for resten av barneskolene i Øvre Eiker.

Vil trygge foreldre
– Hele poenget her er å hjelpe lærere og spesielt foreldre til å vite hvordan de skal hjelpe barna til å mestre ulike utfordringer i hverdagen. Når vi voksne bidrar til å fjerne ubehagelige følelser hos barna, eller til å unngå ubehagelige situasjoner, gjør vi barna våre en bjørnetjeneste. Vår hensikt bør være å hjelpe barna med å håndtere og mestre det som er vanskelig, sier de to.

– Men for at barna skal bli tryggere i hverdagen, og i møte med livets opp- og nedturer, må vi voksne ta rollen som barnets viktigste støtte og rollemodell, sier de.

– Mange foreldre søker råd på nettet eller andre steder fordi de er usikre i barneoppdragelsen. Samfunnet preges av å ville gjøre «alt rett», og vi lever i en informasjonsoverflod. Det er virkelig ingen enkel oppgave å være forelder i dag, og heller ikke lærer. Vi bør stole mer på at det er trygt å prøve og feile seg litt frem her i livet. Kjenne på oppturer og nedturer. Ved å vise at vi selv prøver igjen, eller kaster oss ut i situasjoner vi ikke er helt trygge på, viser vi barna våre at det er mulig å lære seg å tåle ubehag. Vi tror mer på en holdningsendring her, enn å komme med enda flere konkrete råd, sier Frida og Mari.

Ikke farlig å ha det litt vondt
Vi kan se en tendens til at flere oppsøker profesjonell hjelp for det vi tidligere har ansett som normale livsfaser og vanlige følelser. Kanskje er det på tide å minne hverandre på at mye kan håndteres og trenes på i barnets omgivelser med trygge voksne.

– Det er ikke farlig å ha det litt vondt og å være usikker. Livet er tøft og byr på utfordringer, samtidig ønsker vi å presisere at alle kan trenge ekstra støtte i perioder. Men da må foreldrene være på banen og hjelpe ungene til å se ting i perspektiv og ikke minst være gode rollemodeller. Vi håper at disse temakveldene skal bidra til at foreldrene blir tryggere og kan hjelpe barna sine gjennom slike dagligdagse problemer, sier skolepsykologene.

Nåtidens foreldregenerasjon er mer oppmerksomme på å møte barnas følelser. Men de oppfordrer foreldre til å bli litt tøffere overfor seg selv og barna og ikke minst sette grenser og ikke bare forstå ungene. De peker spesielt på grensesetting og at foreldre og lærere må tørre å utfordre ungene på en positiv måte.

Temakveldene for foreldre og lærere er helt frivillig å delta på. På ungdomsskolen tilbys det et gruppetilbud for ungdommer som strever med å holde presentasjoner, snakke høyt i klassen osv. Familiesenteret tilbyr også hjelp der barnet eller familien har større behov.

Del:
Annonse