21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Miljørådgiver Hanne Mørch beklager at Statens vegvesen må bruke ressurser på å plukke søppel som folk kaster fra bilene. (Foto: Camilla Wangsmo Westvik, SVV)

Vi kaster over 700 tonn søppel langs veiene hvert år

Størstedelen av søppelet langs veiene våre kommer fra privatpersoner, og det er tobakksprodukter og emballasje fra mat og drikke som det kastes mest av.
Annonse

En ny undersøkelse som er gjennomført av Norwaste i samarbeid med Statens vegvesen og Mesta på et utvalg av norske veier, anslår at det kastes om lag 60 millioner gjenstander langs veiene hvert eneste år. Det er Handelens miljøfond som har finansiert undersøkelsen, som baserer seg på plukkanalyse av avfallet langs veiene.

Kartleggingen er den mest dyptgående undersøkelsen om forsøpling langs vei utført i Norge.

Annonse

Mest tobakksavfall
Over halvparten av gjenstandene som ble registrert, er sigarettsneiper og snusposer. Deretter følger emballasje fra take away-mat og annen plast. Avfall fra veidrift utgjør en mindre andel.

Ut fra funnene er det beregnet at over 700 tonn søppel etterlates langs veiene hvert år. Dette tilsvarer 60 millioner gjenstander, hvorav 48 millioner eller 300 tonn av disse gjenstandene er plast.

Felles ansvar
Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av 10.000 kilometer riks- og europavei. Ansvaret inkluderer også renhold, og hver vår utføres omfattende vårrengjøring på alle veistrekningene.

– Vi i Statens vegvesen skal ta vår del av ansvaret sammen med entreprenørene våre, blant annet for å redusere avfallet fra brøytestikker og øvrig veidrift. Men funnene tyder på at majoriteten av avfallet langs veiene ikke stammer fra næringslivet, men fra personlig forbruk, sier Hanne Mørch, som er miljørådgiver i Statens Vegvesen.

Mye engangsplast
Hun peker på at engangsplast er spesielt utbredt, det samme er papir-emballasje fra hurtigmat, samt metallbokser fra energidrikker og øl. På toppen troner sigarettsneiper og snus, som utgjør henholdsvis 42 og 12 prosent av gjenstandene som kastes.

– Selv om det antakelig er et mindretall av trafikantene som bidrar til forsøpling, har vi et felles ansvar for å sikre at veien og omgivelsene holdes rene og hyggelige. I tillegg kan søppelet føre til skade på miljø og på dyr, sier Hanne Mørch.

428 rasteplasser
Hun oppfordrer alle som ferdes langs veiene til å ta med avfallet hjem eller å kaste avfallet på annet egnet sted, som en av 428 de rasteplassene langs riksveiene.

– Det burde ikke være nødvendig å si det, men; søppel skal i søppelkassa, ikke i grøfta. Neste gang du vurderer å kaste den snusboksen eller den sneipen fra deg, så tenk deg om to ganger. Statens vegvesen bruker store ressurser hvert år på å rydde opp søppelet langs vegene. En god del av dette kunne vi i stedet brukt til andre tiltak som er nyttige for trafikantene, sier Hanne Mørch.

Del:
Annonse