21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Seks av 10 omkomne i trafikken i mai kjørte MC. (Foto: Knut Opeide, SVV)

MC-ulykkene tok flest liv i mai-trafikken

10 personer omkom i trafikken i mai. Seks av disse døde på MC. Så langt i år er 38 personer omkommet på norske veier – tre flere enn på samme tid i fjor. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Annonse

Seks menn har så langt mistet livet i MC-ulykker i år, og én person ligger hardt skadet på sykehuset. Alle ulykkene skjedde i mai måned.

Det er oftest middelaldrende menn som omkommer på MC, men så langt i år er bildet annerledes. Fem av de seks som døde i mai var i alderen 16- 29 år.

Annonse

– Vi har ingen å miste, men det oppleves ekstra tragisk når unge menn med hele livet foran seg dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Disse har ikke fått opparbeidet seg den erfaringen vi særlig trenger når vi ferdes på MC.

– Vi er opptatt av kjøreglede og sikkerhet. De fleste motorsyklister er ikke først og fremst på veien for å komme frem, men fordi de gleder seg over å kjøre sykkel. Derfor er kjørereglene om å bruke blikket smart, tilpasse farten og å plassere seg klokt, så viktige. Det er med på å redde liv. Så jobber vi også kontinuerlig med å minimere skadene ved å sikre veiene og sideterrenget, sier Ranes.

Møteulykker tar flest liv
Møteulykker tar flest liv i trafikken. Halvparten av årets ulykker er møte mellom to kjøretøy.

– Det er lett å tro at en møteulykke er der den ene bilen prøver på en forbikjøring, sier Guro Ranes.

Men det handler oftere om en uoppmerksom sjåfør som kommer litt for langt til venstre og over i motgående kjørebane.

– Det er en grunn til at vi sier at å kjøre er det eneste du skal gjøre, sier hun, og understreker at å ha oppmerksomheten på veien er det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten når vi nå går inn i sommermånedene.

Ingen dødsulykker i Nordland og Finnmark i år
Dødsulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men et lyspunkt er at det hittil i år ikke har omkommet noen i trafikken i Nordland og Finnmark.

Flest ulykker har det vært i Østfold, med fem omkomne. I Akershus, Buskerud, Møre og Romsdal er det fire omkomne i hvert fylke i år.

I Innlandet, Telemark og Vestland har tre omkommet i trafikken, mens det er to omkomne i henholdsvis Agder, Rogaland og Troms. En er omkommet i Vestfold ved utgangen av mai.

Fjorårets ulykkestall er oppdaterte
31. mai kom endelige og offisielle tall på drepte og hardt skadde i trafikken fra SSB. Det var 110 som døde og 578 som ble hardt skadet i trafikken i 2023.

– Det er en nedgang i ulykkestallene, sier Guro Ranes, men vi er langt fra den kurven som tar oss mot etappemålet om maks 350 drepte og hardt skadde der maks 50 av dem er drepte i trafikken. Vi vet at det hjelper med kampanjearbeid, kontroll og sanksjoner og tiltak på veiene, sier hun. Vi jobber sammen med andre aktører med dette, og øker innsatsen der vi kan.

Del:
Annonse