21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rektor Jan Helge Russnes ved Eiker VGS avventer den politiske behandlingen av innsparingsforslagene og driver skolen som vanlig.

Fylket må spare: Foreslår å legge ned Eiker VGS

I dag har konsulentfirmaene PWC og BDO lagt frem sin rapport med foreslåtte kutt i Buskerud. Fylkeskommunen står ovenfor en dramatisk prosess med massive kutt som konsekvens av oppsplitting av Viken. Blant annet foreslås det å legge ned Eiker VGS.
Annonse

46,7 mill. kroner over fire år. Det er hva konsulentselskapene anslår at fylkeskommunen kan spare ved å legge ned Eiker VGS og flytte elevene til andre skoler. Forslaget har selvsagt vakt reaksjoner, men foreløpig går skoledagen som normalt.

– Jeg har egentlig ikke noen kommentar ut over at dette er en rapport med forslag fra et konsulentfirma. Forslagene skal vurderes av fylkeskommunedirektør og skal behandles politisk 19. og 20. juni. På skolen går driften som normalt i eksamensperioden, sier rektor Jan Helge Russnes til Eikernytt.no.

Annonse

Ordfører Adrian Tollefsen er lite begeistret for forslaget fra konsulentfirmaene og mener det vil gi for lang skolevei dersom elevene fra Eiker skal spres til andre skoler i området.

Han mener også at det ville være galt å legge ned en skole som skårer høyt på elevundersøkelser når det gjelder trivsel – også blant lærerne.

Ordfører Adrian Tollefsen mener forslaget om å legge ned Eiker VGS bør skrotes omgående.

Legger skylden på regjeringen
Buskerud har fått betydelig reduserte inntekter i overføringer fra staten. Til tross for advarsler fra fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H), har ikke regjeringen og Stortinget sikret penger til nye Buskerud. Det skriver partiet i en pressemelding.

– Tidligere i år gikk Buskerud fylkeskommune igjennom en større prosess med massive kutt innenfor kollektivtrafikken. Dessverre var det ikke nok, og det må kuttes med over 200 millioner til for at fylkesøkonomien skal komme i balanse, sier Iselin Haugo Stavn.

Hun er Høyres gruppeleder i Buskerud fylkesting.

– Dette er en direkte konsekvens av at regjeringen har lagt ned Viken etterfulgt av å strupe økonomien til nye Buskerud. Forslagene vi har fått i dag er råmateriale og peker på muligheter for innsparing. Nå skal fylkeskommunedirektøren komme med sine anbefalinger, før vi politikere skal vedta det. Ingenting er bestemt før fylkestingets møte i desember. Frem til det møtet skal vi ha en god prosess og lytte til alle innspill, sier Iselin Haugo Stavn.

– Ingenting er bestemt før fylkestingets møte i desember, sier Iselin Haugo Stavn, Høyres gruppeleder i fylkestinget.
(Foto: BFK)

– Disse forslagene til kutt er dramatiske. Vi skulle gjerne styrke både skoler og busstilbud, samt tatt igjen veivedlikeholdet, men vi er dessverre satt i en situasjon der vi må kutte. Når vi nå ser hvor store kutt i tjenester vi må gjøre, så kan vi nesten lure på om dette er første skritt mot nedleggelse av fylkeskommunen. Det var vel ikke helt det som var intensjonen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet da de stemte for oppløsning av Viken, sier Stavn.

– Forslagene til kutt i videregående skole er ikke hyggelig lesning. Det er tragisk at vi er satt i en situasjon der vi må kutte godt over 200 millioner kroner. Dette er riktignok bare forslag og ikke avgjort før fylkestinget møtes til sin budsjettbehandling. Frem til da er jeg opptatt av å sette meg grundig inn i tallene og lytte til alle innspill, sier Simen Murud (H), leder av Hovedutvalg for opplæring i Buskerud fylkeskommune.

Et konsulentselskap som fylket har engasjert, anbefaler at Eiker VGS legges ned for å spare penger – totalt 46,7 mill. kroner over fire år. Et paradoks ettersom Eiker VGS er et foregangseksempel på godt miljø og god kantine selv om det var krangel om plassene her for en tid tilbake.
Del:
Annonse