25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken mener det er gode muligheter for jobb fortsatt og mange bedrifter trenger folk.

4.865 arbeidssøkere i Buskerud – nedgang i Øvre Eiker og Drammen

I mai var 4.865 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. I både Drammen og Øvre Eiker har ledigheten gått ned den siste måneden.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå 203 helt ledige. Det er 29 færre enn ved utgangen av april og tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er nå kun 35 flere helt ledige i Øvre Eiker enn for ett år siden. I tillegg kommer 81 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak og det er seks flere enn ved utgangen av april.

I Drammen er det 1.299 helt ledige og det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 16 personer siden siste måned, men 219 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg er det 305 personer som er på arbeidsmarkedstiltak og det er bare fem flere enn ved utgangen av april.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 2.932 personer registrert som helt ledige i mai. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså litt over landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.709 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.


Sammenlignet med mai i fjor, er nå 530 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 22 prosent. Bruttoledigheten har økt med 760 personer (+26 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I mai var 1.156 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 125 personer (+12 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Selv om ledigheten øker i Buskerud, er det fortsatt et godt arbeidsmarked. Bedriftsundersøkelsen vår viser at det er mange arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere. Det er altså gode muligheter for jobb, særlig for dem med fagbrev eller høyere utdanning, sier direktør Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken.

Hun oppfordrer arbeidsgivere som trenger arbeidskraft til å samarbeide med Nav om inkludering og kvalifisering av nye medarbeidere.

Nav registrerte 1.488 nye ledige stillinger i Buskerud i mai. Det er åtte prosent færre stillinger enn på samme tid året før. 335 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 218 er innen butikk- og salgsarbeid og 129 er innen serviceyrker og annet arbeid.

Del:
Annonse