25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nye krav til sortering vil kun gjelde for tekstiler i Drammensregionen da vi allerede sorterer mat, rest, glass og metall og papir. (Illustrasjon: Miljødir.)

Nye krav: Vi må sortere flere typer avfall i 2025

Fra 1. januar 2025 må kommuner og næringsliv utsortere og samle inn flere avfallstyper, blant annet tekstilavfall. Hvert år havner omtrent halvparten av brukte tekstiler i søpla. Nå må alle kommuner og bedrifter samle inn tekstilavfall, slik at dette ikke havner i restavfallet.
Annonse

– Det er et stort problem at det produseres, forbrukes, og kastes altfor mye klær i dag. Nå kommer det krav til kommuner og virksomheter for at tekstilavfall skal samles inn separat, og ombrukes eller material-gjenvinnes, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Fra 1. januar neste år blir det nye krav til kildesortering, separat innsamling og materialgjenvinning av tekstilavfall. I dag er det krav om at mat og plastavfall samles inn separat. Nå skal også tekstiler, glass, metall, papp og papir kildesorteres og samles inn. Målet er at mer av avfallet kan brukes på nytt eller at materialene kan gjenvinnes slik det gjøres i Drammensregionen.

Annonse

Plikt til å samle inn
De nye reglene innebærer at alle kommuner og virksomheter får en plikt til å sørge for at disse avfallstypene samles inn separat, og forberede avfallet til ombruk eller materialgjenvinning.

Avfallet skal i utgangspunktet samles inn der folk bor og jobber, med unntak for blant annet tekstilavfall. Her kan avfallet samles inn via returpunkter eller kommunens gjenbruksstasjoner.

– Tidligere i år la vi frem en handlingsplan for sirkulærøkonomi, og nå følger vi opp. Hvis vi klarer å kildesortere mer, får vi mindre restavfall og mer materialer kan brukes i nye produkter. For å få til det er det avgjørende at tekstiler sorteres ut og samles inn separat, sier klima- og miljøministeren.

Endringene gjelder fra årsskiftet, bortsett fra endringene for innsamling av glass- og metallemballasje som vil gjelde fra 1. juli 2025.

Størst endring for tekstiler
For husholdningene vil ikke dette utgjøre store endringer. Mange kommuner har allerede kildesortering av avfallstypene som omfattes av de nye reglene. Også utenfor tettbygde strøk er det vanlig med separat innsamling av glass- og metallemballasje.

Den største endringen blir derfor for tekstilavfall fra husholdningene, som ikke lenger skal kastes i restavfallet, men kildesorteres. Miljødirektoratet vil utarbeide en veiledning om disse endringene. Analyser viser at omtrent halvparten av tekstilavfallet som i dag ender i restavfallet, kunne blitt brukt på nytt, reparert eller materialgjenvunnet.

For virksomheter kan separat innsamling av utsortert papp- og papir, glass- og metallemballasjeavfall skje ved en såkalt bringeordning. Her vil det ikke stilles krav til henteordning. Det stilles heller ikke krav til hvor høy grad av kildesortering virksomhetene må oppnå, slik som for kommunene.

Gjennom de nye reglene gjennomfører Norge krav i EUs rammedirektiv om avfall.

Del:
Annonse