25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen var snorklipper i dag og berømmet lokallaget for å ha fått i stand et nytt samlingspunkt i Hokksund sentrum.

Håper på flere frivillige med nytt kontor- og møtelokale

De tillitsvalgte i Øvre Eiker Røde Kors håper på enda flere frivillige etter at de i dag åpnet sitt nye kontor- og møtelokale i Hokksund sentrum med ordfører Adrian Tollefsen som snorklipper.
Annonse

Det har lenge vært et ønske om et bedre møtelokale til mannskapene og ikke minst besøkende til Røde Kors i Øvre Eiker. Røde Kors Huset i Vestfossen – er til tross for noen oppgraderinger i det siste – ganske lite og bærer preg av å ha sett bedre dager.

Men i dag var det markering av en stor begivenhet, som mange i Røde Kors håper vil få en stor betydning for arbeidet til lokallaget i Øvre Eiker. Og det er omsorgsdelen av Røde Kors sin virksomhet som kommer til å bruke lokalene mest.

Annonse

Ca. 60 prosent av Røde Kors sin virksomhet dreier seg om å ta vare på andre mennesker, enten det er i form av besøkstjeneste eller hjelp til flyktninger og andre. Det vi imidlertid hører mest om er redningsaksjoner i påske og ellers i året selv om nettopp omsorg for andre mennesker i det daglige utgjør en større del av virksomheten.

Det er her i andre etasje på Stasjonsgata 34 at de nye lokalene til Røde Kors ligger. Her er alle velkomne oppom for en prat og kanskje melde seg som frivillig.

– Røde Kors har vært en uvurderlig støttespiller for Øvre Eiker kommune og med dette lokalet midt i sentrum vil organisasjonen kunne fortsette sitt viktige arbeid med bedre fasiliteter og ressurser, sa ordfører Adrian Tollefsen etter at han hadde klippet snora inn til de nye lokalene.

– Røde Kors er ikke bare frivillige for og i egen organisasjon. Arbeidet er livreddende enten det er i søk og redning, i samtale med mennesker som har opplevd livets største krise eller når dere trøster mennesker som er helt nye eller er helt alene her i livet, sa Tollefsen.

Han benyttet anledningen til å takke alle som hadde vært med på å gjøre dette mulig da det er lagt ned en stor dugnadsinnsats fra korpsets medlemmer.

Adrian Tollefsen takket også Røde Kors for den innsatsen de gjør i lokalsamfunnet utenom redningsaksjoner.

Et sted å være
Jon Peter Wium fra Røde Kors sitt distriktskontor understreket i sin tale viktigheten av å ha et slikt lokale.

– Dette er organisasjonsutvikling og bedre tilrettelegging for frivilligheten ved at vi nå får et fint sted å være. Det gjelder spesielt omsorgsdelen av det vi driver med. Folk kan følge med på Facebook-sidene våre og se alt det arbeidet som blir utført av dette lokallaget, sa han.

Også han takket de ildsjelene som hadde gjort dette mulig. Det samme gjorde Marit Bergland som er en av flere frivillige i korpset. Hun berømmet sine kollegaer for å stå bak en kjempeinnsats med å skaffe møbler, henting og bæring i tillegg til alt annet praktisk som måtte gjøres med lokalet. I tillegg berømmet hun kommunen for å ha donert møbler til lokalet etter ha delt ut blomster og noe flaskegodt til de to ivrigste.

Korpsmedlemmer og frivillige fulgte nøye med på det som ble sagt.

Her kunne ordføreren tilføye at en av sofaene som nå skal brukes til samtaler og konsultasjoner, kommer fra selve ordførerkontoret. Det samme gjelder et av møtebordene.

Røde Kors Hjelpekorps vil fortsatt ha sitt hovedvirke i huset i Vestfossen, men vil kjøre kurs og møter i de nye lokalene.

Jon Peter Wium ville ha opp de som hadde jobbet mest med de nye lokalene for å gi dem en spesiell takk.
Kaffe og kaker i varmen lørdag før regnværet slo til. Det eneste som kan utsettes på dette lokalet er at det trenger kjøling – for varm ble det.
Del:
Annonse