25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark minner om fristen for å levere skattemeldingen – som er i dag 31. mai. (Foto: Andreas Vatnøy)

Frist i dag: 140.000 næringsdrivende risikerer tvangsmulkt

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper går ut i dag fredag 31. mai. Så langt har rundt 610.000 enten levert eller fått utsettelse.
Annonse

De sist oppdaterte tallene fra Skatteetaten viser at omtrent 460.000 næringsdrivende og selskaper har levert sin skattemelding. Samtidig har over 150.000 søkt om utsettelse.

Dermed er det fortsatt over 140.000 næringsdrivende og selskaper som verken har levert skattemelding eller søkt om utsettelse.

Annonse

Kostbar misforståelse
Lønnsmottakere og pensjonister slipper å levere den forhåndsutfylte skattemeldingen, noe som kalles leveringsfritak. Dette fritaket har ikke næringsdrivende og selskaper. De må levere skattemelding hvert år.

– Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen, fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det er en misforståelse, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Dersom skattemeldingen ikke leveres, kan Skatteetaten ilegge næringsdrivende og selskaper tvangsmulkt. Det er en form for dagbot, som stopper når skattemeldingen leveres.

Du må søke for å utsette leveringsfristen
Næringsdrivende kan søke om å utsette frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. Søker de om utsettelse, blir leveringsfristen automatisk forlenget til 30. juni.

Fristen for å søke om utsettelse er den samme som leveringsfristen: 31. mai.

I tillegg kan regnskapsførere og revisorer i år søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen på vegne av alle sine næringsdrivende klienter.

Så langt har over 50.000 enkeltpersonforetak og mer enn 100.000 selskap fått utsatt leveringsfrist til juni eller senere.

I 2023 fikk 22.000 selskap og litt over 9.000 personer krav om tvangsmulkt, eller dagbøter, fordi de ikke leverte skattemeldingen for næringsdrivende eller selskap.

Automatisk utsatt frist for enkelte grupper
Skatteetaten har gitt automatisk utsatt frist til noen grupper av skattepliktige

Utsatt frist til 30. juni:

• Rederi

• Selskap med deltakerfastsetting (SDF), utenlandsk selskap med deltakerfastsetting (USDF) og norsk-kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS). Frist for deltakerne følger selskapet.

• Selskap på Svalbard

Utsatt frist til 30. august

• Vannkraft

• Selskap som er rapporteringspliktig etter reglene om grunnrenteskatt på havbruk

Andre næringsdrivende og selskaper må selv søke om utsatt frist på ordinær måte.

Del:
Annonse