23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykefraværet gikk ned i Øvre Eiker i 1. kvartal sammenlignet med året før med 10,6 prosentpoeng. (Illustrasjon)

Stabilt sykefravær i Buskerud – solid nedgang i Øvre Eiker

I 1. kvartal 2024 var det legemeldte sykefraværet på 6,4 prosent i Buskerud. Det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. I Øvre Eiker gikk fraværet ned med hele 10,6 prosentpoeng.
Annonse

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Buskerud.

– For de fleste er det helsefremmende å være i jobb. Derfor oppfordrer vi både arbeidsgivere og arbeidstakere til å se på mulighetene for å være noe i arbeid. Det er også viktig at arbeidsgivere har tett oppfølging med ansatte som er sykmeldt, sier direktør Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken.

Annonse

Sykdommer i luftveiene var den tredje største diagnosegruppen. Her var andelen tapte dagsverk likevel nå tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.


I Øvre Eiker har det legemeldte sykefraværet gått fra 7,5 prosent i 2023 til 6,7 prosent i første kvartal i år. Det tilsvarer en nedgang på hele 10,6 prosentpoeng og det er bare Rollag kommune som kan vise til en nedgang som er 0,1 prosentpoeng større.

Øvre Eiker er med denne nedgangen ikke lenger i toppsjiktet når det gjelder sykefravær. Se tabell nederst i saken.

I Drammen er de kun små endringer og her har fra været gått ned med 0,8 prosentpoeng fra 6,6 prosent i 2023 til den samme prosentsatsen i år – da kun desimaler er endret.

Del:
Annonse