20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ny statistikk viser akkurat hvor dyrt det er å eie bolig i Øvre Eiker og Drammen i dag. (Foto: Rettmegler.no)

Drammen og Øvre Eiker blant de topp 30 dyreste kommunene å eie bolig i

Boligprisene har steget mer enn lønnsveksten i store deler av landet, og boliglånet er for de fleste blitt den aller største utgiftsposten i hverdagen. Følgende av dette ser vi også i Eiker-regionen, hvor en stadig større del av lønnsinntektene går til å nedbetale boliglån.
Annonse

Ny statistikk fra rettmegler.no viser akkurat hvor dyrt det er å eie bolig i Øvre Eiker og Drammen i dag.

Nederst i artikkelen finner du en link til den fullstendige oversikten, hvor du kan sammenligne din kommune med de 100 mest befolkede kommunene i Norge.

Annonse

Hovedfunn
Boligkjøpere i fire av de 100 kommunene bruker mer enn 50 prosent av inntektene sine på å betjene boliglånet sitt.

I mer enn 60 prosent av de norske kommunene bruker boligeiere mer enn 30 prosent av sin årlige inntekt på å betjene boliglånet sitt.

Fire ut av de fem dyreste kommunene befinner seg i Akershus.

Fire av de fem billigste kommunene befinner seg i Trøndelag.

Drammen og Øvre Eiker blant de topp 30 dyreste.

Skal du kjøpe bolig i Øvre Eiker i dag må du regne med å bruke 36,65 prosent av årslønnen på å nedbetale boliglånet. Med en median husstandsinntekt på 805.891 kr og en median prisantydning sist måned på 4.390.000 kroner, er Øvre Eiker plassert som den 27. dyreste kommunen å eie bolig, av de 100 mest befolkede kommunene i landet.

Drammen ligger rett foran Øvre Eiker på plass nr. 23. Skal du kjøpe bolig i Drammen i dag må du regne med å bruke 37,13 prosent av årsinntekten på å nedbetale boliglånet. Median prisantydning for boliger i Drammen var i forrige måned 4.290.000 kr, og dermed noe lavere enn i Øvre Eiker. Drammen har derimot en lavere median husstandsinntekt på 777.336 kroner, og drammensere bruker dermed en større del av inntekten sin på boliglånet.

Statistikken tar ikke for seg regionale forskjeller innad i kommunene, og det er store variasjoner på hvor i kommunen du ønsker å kjøpe bolig, både når det gjelder prisantydning og lønnsforskjeller. Statistikken gir likevel en interessant oversikt på variasjonene i hva du må regne med å betale for å eie en bolig i de ulike kommunene.

Store variasjoner i nabokommunene
Billigere i Kongsberg, Modum og Holmestrand.

Ifølge statistikken er det billigere å eie bolig i Kongsberg, Modum og Holmestrand enn i Øvre Eiker og Drammen. Det skyldes hovedsakelig at median prisantydning er noe lavere i nabokommunene. Blant nabokommunene har Modum lavest median husstandsinntekt, på 724.456 kroner. Holmestrand er den billigste nabokommunen å eie bolig i, hvor du må regne med å bruke 30,51 prosent av årsinntekten på boliglånet. Omkring seks prosentpoeng mindre enn i Øvre Eiker.

Dyrere i Lier
Nabokommunen Lier er den åttende dyreste kommunene å eie bolig, og befinner seg dermed langt over både Øvre Eiker og Drammen på statistikken. Til sammenligning ligger median prisantydning for et hus i Lier forrige måned på 5.950.000 kroner, hele 1.660.000 kroner mer enn i Drammen. Innbyggere i Lier må, med en medianinntekt på 919.054 kroner, dermed regne med å bruke 43,32 prosent av årsinntekten på boliglånet. Omkring syv prosentpoeng mer enn i Øvre Eiker og Drammen.

Se en fullstendig oversikt og sammenlign kommunen din med de 100 mest befolkede kommunene i Norge her: https://www.rettmegler.no/artikler/rettmegler-boligprisindeks-juni-2024

Del:
Annonse