13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dammen Vasshella skal rehabiliteres og vil være nedtappet hele i 2024 og uegnet for bading.

Vasshella rehabiliteres – stengt for bading i sommer

Vasshella i Solbergelva skal rehabiliteres og det vil ikke være mulig å bade der i år. Dammen er tappet ned og vil av sikkerhetsmessige grunner ikke bli fylt opp igjen denne sommeren. Etter rehabilitering vil det bli bedre tilrettelagt for bading.
Annonse

Kommunen har fått en del henvendelser fra badelystne innbyggere i Solbergelva som ønsker at Vasshella kan fylles opp slik at man får badet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å ikke fylle opp Vasshella i påvente av rehabilitering som starter opp i august. Dammen blir stengt for publikum i hele 2024, melder de på sine nettsider.

Bekymret for sikkerheten
Kommunen har tidligere vært bekymret for sikkerheten til badegjestene ved Vasshella. Dammen er i utgangspunktet stengt for ferdsel, men det blir laget hull i gjerdene gang på gang. Kommunen har ikke klart å hindre bading fra dammen, og det er særlig hopping fra damhuset som er problematisk. For å unngå en ulykke, vil dammen derfor ikke fylles opp i år.

Annonse

Bedre tilrettelagt for bading
Vasshella vil åpnes for badeglade innbyggere i 2025.

Når dammen rehabiliteres, vil damhuset rives. Det blir tilrettelagt for bading på østsiden av dammen, ved at det felles inn trapp i en ny betongplate. Det vil også bli lagt til rette for bading fra dammen med stupebrett og mulighet for å komme seg trygt opp fra vannet.

Vasshella før rehabilitering.

Om Vasshella
Dam Vasshella ble bygget i perioden 1912-1913 og var tidligere inntaksmagasin til drikkevannsforsyningen i Drammen. Dammen har en total lenge på 141 meter og en maksimal høyde på syv meter.

Dammen skal rehabiliteres fordi den ikke tilfredsstiller damsikkerhetsforskriftens krav til stabilitet og flomavledningskapasitet.

Dammen vurderes som kulturminne. Det vil bli lagt vekt på å beholde det estetiske uttrykket av dammen i størst mulig grad.

Oppgradering: 3D-utsnitt som viser dammen Vasshella etter rehabilitering.
Del:
Annonse