20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Byggebransjen trenger fortsatt fagfolk selv om nybygging av hus nærmest har stoppet opp. (Illustrasjon)

Ledigheten går ned i Buskerud, men 4.713 uten jobb i juni

I juni var 4.713 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,4 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Fet er en nedgang på 101 fra siste måned og både Drammen og Øvre Eiker har en nedgang.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 2.831 personer registrert som helt ledige i juni. Det utgjør to prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså litt over landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.559 personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse

Sammenlignet med juni i fjor, er nå 479 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 659 personer (+23 prosent).

I Drammen er det nå 1.232 helt ledige. Det er 67 færre enn ved utgangen av mai, men 144 flere enn på samme tid i fjor. Drammen har en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg kommer 280 personer på ulike tiltak og det er 25 færre siden utgangen av mai.

I Øvre Eiker er det 190 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er også 13 færre enn ved utgangen av mai, men 43 flere enn på samme tid i fjor. I Øvre Eiker er det 82 personer på ulike tiltak noe som er en marginal økning fra siste måned.


Økning i antall ledige siste år
Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var 1.154 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 105 personer (+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Ledigheten fortsetter å stige svakt, men det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud med god tilgang på stillinger. Unntaket er byggenæringen, der det nå er 40 prosent flere ledige enn på samme tid i fjor, sier direktør Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken.

Til tross for økende ledighet innen byggebransjen, viser bedriftsundersøkelsen til Nav at det fortsatt er god etterspørsel etter de fleste yrker innen denne næringen.

– Vi følger nøye med på utviklingen, og vet at det først og fremst er nyboligmarkedet som har stoppet opp. Det er fortsatt etterspørsel etter fagarbeidere som tømrere, snekkere og elektrikere, sier Speilberg.

Nav registrerte 1.510 nye ledige stillinger i Buskerud i juni. Det er én prosent færre stillinger enn på samme tid året før. 342 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 206 er innen butikk- og salgsarbeid og 149 er innen industriarbeid.

Del:
Annonse