19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jon Erik Lund fra Gjensidigestiftelsen kom med nye 300.000 kroner til Sommerskolen i dag, noe Nina Murphy, Tormod Brenden og Hichem Bekkaoui satte stor pris på.

Overrasket med 300.000 kroner til Sommerkvikk

Øvre Eiker Idretts- og aktivitetsråd er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen denne sommeren. Overrekkelsen av sjekken skjedde i dag på Strandajordet full av unger som deltok i ulike aktiviteter.
Annonse

Nå kan Øvre Eiker Idretts- og aktivitetsråd videreføre prosjektet «Sommerkvikk 2024». Som kjent er det Vestfossen IF, Bakke IF og Eiker-Kvikk som står som arrangører, men i år er også Hokksund IL med på opplegget gjennom aktiviteter i og rundt Hokksundhallen.

I prosjektbeskrivelsen skriver søkeren blant annet at idrettsrådet samler de tre organisasjonene: Vestfossen Idrettsforening, IF Bakke og Eiker Kvikk, og sammen arrangerer de sommerskolen. Denne uken har aktivitetene vært arrangert av Vestfossen Idrettsforening (VIF) med sommeraktiviteter for flere hundre barn og unge.

Annonse

50 ansettelser og sommerjobb til ungdom
Klubbene samarbeider og tilbyr over 50 ansettelser i sommerjobb til ungdom og planlegger blant annet å gi ungdom en obligatorisk dag med opplæringskurs som rollemodell og forberedelse til jobben som aktivitør en uke før oppstart.

Hichem Bekkaoui, har full kontroll der han samler ungene før alle aktivitetene starter for dagen

Ungdommer får være med å planlegge gjennomføring, oppsett av utstyr og valg av hvilke arbeidsstasjoner de ønsker å jobbe med, under ledelse av en voksen. Videre får de komme med egne innspill på gjennomføring av dans, tegning og ansiktsmaling gjennom ukene. Ungdom organiserer og fordeler arbeidsoppgaver og aktivitetene før og etter endt arbeidsdag.

15 aktivitetsdager med inkludering og sosialisering
Sommerskolen eller Sommerkvikk, som var det opprinnelige navnet, er et bredt utvalg aktiviteter for barn og unge på tre ulike idrettsarenaer i kommunen, tilbudt fra mandag til fredag over tre uker i sommerferien.


Tilbudet er gratis og inkluderer transport og lunsj alle dager. Klubbene jobber for å fange opp de som trenger jobb mer enn andre og for å få meldt på også sårbare grupper og sikre riktig kontaktinformasjon til pårørende i tillegg til barnet. Her samarbeider de også med helsetjeneste om utekontor på Sommerskolen, samt Øvre Eiker kommune og voksenopplæringen for å trekke inn frivillige, også til de som vil øke sine sosiale nettverk.

– Fra Gjensidigestiftelsen ser vi positivt på at ungdom som tar del i å arrangere skal få lære, mestre og reflektere gjennom det å ha ansvar i arrangementer, for best mulig å maksimalisere egen læring og erfaringsutbytte som de kan ta med seg videre i livet, sier kundevalgt Jon Erik Lund i stiftelsen.


250 unge med i snitt
I Vestfossen har det i gjennomsnitt vært rundt 250 unger med hver dag. De som trenger det blir busset til Strandajordet med Frivilli-bussen eller et busselskap. På Strandajordet, som er VIFs store anlegg, er alt lagt til rette for en rekke aktiviteter både ute og inne. To dager denne uken er det også ansiktsmaling og aktiviteter som tegning og maling.

Nina Murphy og Tormod Brenden i VIF er godt fornøyd med oppmøtet i år, men litt skuffet over at ikke flere foreldre og foresatte vil være med på denne dugnaden. Det er nemlig et stort apparat som skal til – blant annet på kjøkkenet hvor mat skal tilberedes til alle ungene hver dag.


Men A-lags treneren i fotball har de i hvert fall fått med seg på laget. Hichem Bekkaoui, har full kontroll der han samler ungene før alle aktivitetene starter for dagen. Han legger føringer for dagens aktiviteter og instruerer både de ansatte ungdommene og skoleungene som er med. Holdninger og kameratskap står høyt på dagsorden her.

I år har klubben også fått med flere med utenlands bakgrunn uten gode norskkunnskaper. Det er løst gjennom appen «Spond», hvor informasjon legges ut på blant annet Ukrainsk. Det har vist seg å være en god løsning.


Gjensidigestiftelsen: Ny utlysning 1. august
I august åpner høstutlysningen hvor formålet er at flere deltar i organiserte fritidstilbud. Lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret, som har gode tiltak som fører til at flere deltar i jevnlige og langvarige aktivitets-/ fritidstilbud, kan søke støtte. Målgruppe: Alle aldersgrupper.

– Søknadsfrist er 1. september og det kan søkes for en prosjektperiode opptil to år avslutter Jon Erik Lund.

I denne saken ser du bilder fra noen av dagens aktiviteter.Del:
Annonse