12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Myndighetene bør studere modellene til boligbyggelagene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at inngangen til egen bolig blir enklere, mener NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

NBBL mener: Flere må få eie sitt eget hjem

Det er behov for bedre rammevilkår for ulike leie-til-eie ordninger slik at flere får muligheten til å eie sitt eget hjem. Regjeringens forslag om å øke andelen av slike boliger i borettslag er et skritt i riktig retning.
Annonse

Regjeringen vurderer nå en endring i skatteloven som vil gi mulighet for større omfang av leie-til-eie-boliger i borettslag. Målet med forslaget om å gå fra 15 til 30 prosent andel av boligenhetene som kan leies ut, er å legge til rette for at flere som ønsker det, på sikt skal kunne eie sin egen bolig. Gjennom leie-til-eie-ordningene kan folk uten tilstrekkelig egenkapital få leie en leilighet de senere kan kjøpe.

– Dette er et forslag vi i NBBL applauderer, og som vi har jobbet med å få til i lang tid. Boligbyggelagene i Norge har allerede etablert ulike alternative modeller, og vil fortsette utrullingen av dette, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Annonse

Det er en dramatisk, negativ sosial utvikling når det blir stadig vanskeligere for unge og enslige å kjøpe egen bolig. Vi kan ikke ha det slik i Norge at du må ha en kjæreste eller hjelp fra foreldrene for å ha råd til egen bolig i de største byene der boligprisene er høyest.

– Myndighetene bør studere modellene til boligbyggelagene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at inngangen til egen bolig blir enklere. Og det er akkurat det vi tolker at Regjeringen nå ønsker, sier Fredriksen.

Stimuler, ikke brems boligbyggingen
Alternative modeller for å eie sitt eget hjem er et nyttig supplement når markedet ikke klarer å holde seg i balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver NBBL i en pressemelding.

– Vi trenger også å få fart på boligutbyggingen i pressområdene. Gode rammebetingelser er nødvendig for å sikre en god og stabil boligbygging. Det kan handle om utbyggingstakt, saksbehandlingstid, hva som er tillatt å bygge og kostnadene forbundet med oppføring av nye boliger Dersom gapet mellom tilbud og etterspørsel fortsetter, vil vi få en prisgalopp vi ikke har sett maken til, avslutter Fredriksen

Dramatisk nedgang i førstegangskjøpernes kjøpekraft
I 2015 hadde den typiske førstegangskjøperen mellom 25–34 år i Oslo råd til 16,5 prosent av de omsatte boligene. I 2019 rakk den samme gruppens kjøpekraft bare til 2,6 prosent av de omsatte boligene. Nedgangen skyldes den kraftige boligprisveksten, boliglånsforskriften og for lav boligbygging i forhold til befolkningsveksten.

Nedgangen i førstegangskjøpernes kjøpekraft er ikke bare et Oslo-fenomen, men har i samme periode vist en negativ utvikling i andre store norske byer. Det viser en index som NMBU har utviklet for NBBL.

Del:
Annonse