25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Onsdag lanserte TECO 2030 planer for bygging av et innovasjonssenter og en gigantisk fabrikk for hydrogen-baserte brenselsceller i Norge. Konkurransen om å få en slik fabrikk ønsker Adrian Tollefsen og de øvrige opposisjonspolitikerne i Formannskapet å ta del i.

Ber om ekstraordinært møte i Formannskapet

Torsdag kveld sendte Adrian Tollefsen en anmodning om at det innkalles til et ekstraordinært Formannskapsmøte i Øvre Eiker. Bakgrunnen er saken som vi omtalte i går, en planlagt gigafabrikk for satsing på hydrogenbaserte brenselsceller.
Annonse

Debatten gikk hardt for seg da det ble kjent at en selskapsgruppe ønsket å etablere en gigantfabrikk for batteriproduksjon i Norge, og hvor norske kommuner ble invitert til å komme med innspill.

Øvre Eiker kommune ved ordfører Knut Kvale og kommunaldirektør Trude Andresen tok kontakt med Vestaksen Eiendom, som står for utbyggingen av Fiskumparken. Konklusjonen deres ble at dette var et for stort prosjekt for dem, og kommunen ønsket derfor ikke å gå videre med dette. De informerte heller ikke øvrige politikere, og det er her stridens kjerne ligger.

Annonse

Debatten gikk hardt på Facebook og i leserbrevspaltene. Opposisjonen med Høyre, KrF, FrP og Venstre var ikke imponert over at ordføreren ikke hadde informert eller ønsket å få innspill fra de øvrige partiene i kommunestyret. Heller ikke hans samarbeidspartnere i AP, SV og MDG skal ha vært informert.

Så i går onsdag ble det kjent at en ny bedriftssatsing er på trappene og hvor også de er på jakt etter tomtearealer som kan passe. Her er det snakk om halvparten av batteriarbeidsplassene, men 500 jobber innen teknologi og produksjon, frister tydeligvis opposisjonen i kommunen.

Sendte henvendelse i kveld
«Jeg ønsker på vegne av formannskapsmedlemmene Adrian Tollefsen, Marianne Werp, Trond Bermingrud og Øydis Jahren å be om at ordfører i medhold av kommunelovens paragraf 32, 1. ledd straks innkaller til et ekstraordinært formannskapsmøte.

På møtet vil vi drøfte å gi et utredningsoppdrag til kommunedirektøren på TECO 2030 sine planer for bygging av et innovasjonssenter og en fabrikk for hydrogen-baserte brenselsceller i Norge, og en mulig plassering for et slikt anlegg i Øvre Eiker.»

Bakgrunnen for kravet om ekstraordinært møte i henhold til kommunelovens paragraf 32, 1. ledd, er at Tollefsen fikk som svar på sin første henvendelse at dette måtte han ta opp saken som et representantforslag i neste kommunestyremøte. Det er først 24. mars og da kan også dette «toget» ha gått. For et eventuelt vedtak i kommunestyret ville bare betydd at saken skulle oversendes administrasjonen for videre saksbehandling.

Ifølge lanseringen onsdag er det her snakk om etableringen av en fabrikk og et kompetansesenter med inntil 500 arbeidsplasser.

LES OGSÅ:

https://www.eikernytt.no/2021/02/17/ber-kommunen-vurdere-ny-potensiell-gigasatsing/

Del:
Annonse