15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er planlagt både en bilkortesje og MC-kortesje fra Hokksund til Drammen 17. mai, men ettersom dette er annonsert på forhånd anser Drammen kommune at dette er et ulovlig arrangement. (Foto: Privat)

Kommunen: – Lov å arrangere så lenge ingen blir invitert eller vet om det

Mye kan tyde på at korona-byråkratiet har tatt overhånd i Drammen kommune før 17. mai-feiringen.
Annonse

Det er i anledning flere planlagte bil-, motorsykkel- og båtkortesjer at kommunen nå har rykket ut for å informere om et regelverk som trolig vil bli umulig å etterleve i praksis, skriver DRM24.no

Ifølge kommunen kan det nemlig kun gjennomføres kortesjer dersom det hele ikke er å anse som et arrangement. Og det er nå det blir innviklet: Ifølge kommunen må disse forutsetningene ligge til grunn for å unngå en kriminalisering som kan medføre straffeansvar etter koronaforskriften for eventuelle deltakere:

Annonse

– Man kan ikke invitere andre personer til å bli med i kjøretøyene.

– Kortesjen kan ikke annonseres på forhånd.

– Kjøreruten kan ikke bekjentgjøres.

– Man kan ikke ha «sosiale sammenkomster i form av bespisning, underholdning, konkurranser/leker og liknende ved oppstart eller avslutning av kortesjen».

– Det er ikke tillatt å stoppe underveis for visning av kjøretøyene.

Dersom noen av punktene over brytes, vil kortestesjen ifølge kommunen være å anse som et arrangement, og dermed ulovlig. Å stoppe å kjøpe en is på en bensinstasjon 17. mai og samtidig kikke litt på bilen til en bekjent, er med andre ord en kriminell handling.

– Dette er en forutsetning for at det ikke skal bli å anse for et arrangement i henhold til forskriften, uttaler kommunen.

Kommunen uttaler videre at dette ifølge Helsedirektoratet er «viktige elementer som må oppfylles for at en kortesjene skal tillates 17. mai.»

Nektes flere enn 10 på russebussen
Ikke nok med. Kommunen har også fredag rykket ut med følgende melding til årets russekull.

Er dere flere enn 10 personer på bussen, bryter dere den lokale koronaforskriften.

– Det er forbudt med flere enn 10 på private sammenkomster i russebuss. Dette er avklart juridisk i Drammens lokale forskrift paragraf 1 om private sammenkomster. Slik den er utformet gjelder den alle private sammenkomster, inkludert også i en parkert russebuss, uttaler kommunen.

Del:
Annonse