2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Står du, som her, på Halvdanshaugen, vil du kunne få opp mye informasjon om stedet i den nye kulturarvportalen for Buskerud. (Foto: Ola Rønne/ Viken fylkeskommune)

Lanserte kulturarvportal for Buskerud fylke

Fredag 21. mai lanserte Viken fylkeskommune en kulturarvportal – i første rekke for gamle Buskerud, men med mulig utbygging til å gjelde hele Viken.
Annonse

– Dette er oppfølging av vedtak i det gamle fylkestinget i Buskerud, der det ble etablert et prosjekt med å samle sammen det andre har laget om kulturminnene og kulturarven. I samarbeid med Asplan Viak har vi satt opp en kulturarvportal som henter artikler fra andre nettsteder, og presenterer dem under ett, forklarer Ole Christian Aslaksen, rådgiver i Vikens avdeling for kulturarv.

Gjennom kart og artikler skal du kunne finne interessante steder og kulturminner i nærheten av der du befinner deg – eller andre steder, for den saks skyld.

Annonse

– Spennende
Ansvarlig fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Tonje Kristensen, er begeistret for den nye portalen.

– Velkommen til Buskerud kulturarvportal. Portalen er en samleside for informasjon om kulturarv i Buskerud fra steinalderen og frem til i dag. Dette er en flott måte å vise fram hvor mye spennende som er rundt oss, og jeg gleder meg til å ta den ordentlig i bruk. Gjennom denne portalen kan vi få vist fram hvor fantastisk mye kulturarv vi har, både i region Buskerud, men forhåpentlig også i hele Viken når dette pilotprosjektet skal evalueres.

Hvor hentes det fra?
Løsningen er laget av Viken fylkeskommune. Informasjonen er hentet fra Riksantikvaren, Digitalt Museum, Unimus, Nasjonalbiblioteket og LokalhistorieWiki. Den kartbaserte, tekniske løsningen er utviklet av Asplan Viak.

Gå inn på Buskerud Kulturarvportal HER

Del:
Annonse